Diskusie v Bratislave

Celý prvý pol rok 2019 prebiehali diskusie v Košiciach. Na podnet od mnohých našich členov aj nečlenov, sme sa rozhodli na druhý pol rok 2019 presunúť diskusie z Košíc do Bratislavy. Veríme, že sa vám diskusie na rôzne témy budú páčiť.

O čo v diskusiách pôjde?

Správcovia a predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov to pri výkone správy bytových domov nemajú jednoduché. Nielenže pri tejto činnosti ide o prácu s ľuďmi, ale za každý krok v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov musia viesť nadštandardnú zodpovednosť. Musia mať prehľad nielen o aktuálnych právnych predpisoch, ale aj o moderných trendoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekonomiky, obnovy a rekonštrukcie, odpadovom hospodárstve a musia byť zorientovaní aj v mnohých iných oblastiach.

V záujme zvyšovania vzdelanosti správcov a funkcionárov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda predsedov a členov rady, sme sa rozhodli pokračovať v diskusiách aj v Bratislave. V druhom polroku 2019 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke v Bratislave sa už teraz môžete tešiť na sériu diskusných fór. Podľa vopred pripraveného harmonogramu sa každý štvrtok v čase od 14:00 do 18:00 budete môcť zúčastniť moderovanej diskusie na konkrétnu tému. Diskusia bude vedená odborníkmi z danej oblasti a odpovedia na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú a trápia.

Podmienky účasti

Členovia Združenia pre lepšiu správu bytových domov majú vstup bez poplatku. Pre nečlenov je vstup na diskusné fórum spoplatnené sumou 10 eur na osobu.

Ide však o vstupné na celé fórum, nie na konzultáciu. Účastník teda môže byť prítomný počas celých štyroch hodín za tento malý poplatok. Vzhľadom na obmedzený počet možných účastníkov, je nutné sa na konkrétny dátum diskusie registrovať prostredníctvom registračného formulára. Nájdete ho v detaile každého popisu seminára. Účastník sa považuje za registrovaného až po vykonaní úhrady poplatku, prípadne členského príspevku (neplatí pre členov ZLSBD).

Pre registrovaných účastníkov je pripravené malé občerstvenie.

Informácie o konaní diskusných fór

Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3 (miestnosť č. 066)
051 02 Bratislava

Tešíme sa na vás každý štvrtok od 14:00 do 18:00, počínajúc 19. septembrom 2019.

Výhody členov ZLSBD na týchto diskusiách

  • bezplatný vstup na každú diskusiu
  • uprednostnenie v prípade registrovania vyššieho počtu účastníkov
  • písacie potreby a poznámkový blok
Zmeny formy správy, likvidácia SVB, výpoveď zmluvy o výkone správy
24.10.2019
Efektívne vymáhanie nedoplatkov a novela zákona o dobrovoľných dražbách, dopad na práva a povinnosti správcov bytových domov
31.10.2019
Práva a povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov v kontexte novely 283/2018 Z. z.
07.11.2019
Poistné podmienky 21. storočia pri výkone správy a financovanie obnovy bytových domov
14.11.2019
Legislatívne požiadavky obnovy bytových domov prostredníctvom úveru zo ŠFRB. Implementácia obnoviteľných zdrojov energie
21.11.2019
Praktikum správy bytových domov (komplikované prípady z praxe pri výkone správy a ich riešenia)
28.11.2019
Odmeňovanie predsedov a zástupcov vlastníkov, najčastejšie pochybenia v praxi
05.12.2019
Praktický manuál ochrany osobných údajov pri výkone správy
12.12.2019

Mohlo by vás tiež zaujímať

Povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri vo vzťahu k správcom bytových domov

04. 08. 2019 - Mgr. Tomáš Baran, Finlegal services s.r.o.

Povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri sa od 1. novembra 2018 týka veľkého množstva právnických osôb vykonávajúcich…

Čítať ďalej

Zoznam povinných revízií

14. 02. 2018 -

Náš kmeňový člen – Qualita správa bytov, s. r. o. ponúka na svojej webovej stránke kompletný zoznam povinných revízií. Podávame vám ich v…

Čítať ďalej
Viac nezobrazovať