Energetický certifikát bytov a nebytových priestorov

Energetickým certifikátom sa hodnotí stavebná konštrukcia bytu, jeho systém vykurovania, zásobovania teplou vodou a poloha bytu. Energetická náročnosť bytu je radená do niekoľkých úrovní, každá úroveň má pridelený farebný piktogram:

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov.

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ

Energetická certifikácia bytov alebo samostatných častí budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, sa zavádza vyhláškou MDVRR SR c. 324/2016 Z. z. z 30.11.2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Účinnosť nadobudla 1. januára 2017.

Energetický certifikát bytovej jednotky je povinný v prípade:

  • predaja
  • prenájmu bytu/samostatných častí budov

CENA 98 eur

Nie je možné zakúpiť za bytíky.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy