Medzinárodná vedecká konferencia RESpect 2019

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

organizujú pod záštitou dekana fakulty BERG a riaditeľa Ústavu zemských zdrojov

s mediálnou podporou Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect 2019

Počnúc týmto ročníkom spúšťame kombináciu vedeckej konferencie s odbornou sekciou zameranou na určitú oblasť súvisiacu s udržateľnou energetikou, ekonomikou, proste so všetkým, čo pomôže našej planéte dýchať a vyzerať lepšie.

Tento rok sme sa rozhodli pre odbornú sekciu realizovanú v rámci projektu EKOPODNIKANIE podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Konferencia sa koná v dňoch 24. – 26. apríla 2019 v Hoteli Alexander****, 086 31 Bardejov-Bardejovské Kúpele. Celý podrobný program a registráciu konferencie nájdete na TOMTO ODKAZE.

Rezervácia konferencie

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Ďakujeme za registráciu na konferenciu. Tešíme sa na Vás.