Letný odborný seminár k problematike BytZ

Letný odborný seminár k problematike BytZ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov v spolupráci s portálom www.svb.sk a informačným portálom www.bytovydom.sk, za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy.

Seminár bude vedený formou samostatných odborných prednášok, ktoré bude viesť JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD. Program bude sledovať podstatné paragrafy BytZ a bude priestor aj na diskusiu s účastníkmi semináru. Poobede sa budeme venovať otázkam hlasovania.

Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nami diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

09. augusta 2022, 09:00 – 18:00 hod.
Bowlingové Národné Centrum, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je diskusia s účastníkmi k problematickým otázkam týkajúcich sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a súvisiacich právnych predpisov.

URČENÉ PRE

  • správcovské spoločnosti
  • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • bytové a stavebné bytové družstvá
  • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • mestské bytové podniky
  • mestá a obce
  • pre záujemcov o problematiku bývania


ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:30 – 09:00
Registrácia účastníkov

09:00 – 12:30
Prvá časť semináru

12:30 – 13:30
Obed

13:30 – 16:30
Problematické otázky hlasovania 1

16:30 – 16:45
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

16:45 – 18:00
Problematické otázky hlasovania 2

18:00
Záver


Rezervácia letného odborného seminára v Bratislave

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 09.08.2022 09:00 09.08.2022 18:00 Europe/Bratislava Letný odborný seminár k problematike BytZ 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy