Praktikum správcu bytového domu

Mimo zabehnutých „Seminárov o lepšej správe bytových domov“, ktoré sa tešia vysokej návštevnosti na okresnej úrovni, odborných seminároch „Legislatívny kompas správcu“ a workshopov „one-on-one“ zameranými na riešenia individuálnych otázok účastníkov, prichádzame s novým typom seminára výslovne zameraného na praktické otázky. Samotný názov vypovedá o jeho zameraní a o obsahu. Praktikum už nemôže byť menej teoretický a viac praktický. Bez prezentácií, bez dlhých monológov a bez jednotvárnych tém. Len piati odborníci pripravení riešiť otázky, ktoré k nám prídu do Združenia a ktoré sa ich priamo budete môcť pýtať osobne a verejne. Ak človek o probléme číta, zapamätá si 10%, ak o ňom počúva, zapamätá si 30%, ale ak o ňom diskutuje, zapamätá si viac ako 50%. Príďte preto diskutovať o hocičom a o všetkom. Dozviete sa viac ako by ste očakávali.

POZVÁNKA NA PRAKTIKUM V PDF

TERMÍN A MIESTO KONANIA

17. apríla 2019, 09:00 – 15:00 hod.
Apores, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava – Ružinov
(zmena miesta konania!)

URČENÉ PRE

  • správcovské spoločnosti
  • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • bytové a stavebné bytové družstvá
  • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • mestské bytové podniky
  • mestá a obce
  • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

09:00 – 10:30
Prípadové štúdie z oblasti správy bytových domov
Sekcia je zameraná na aktuálne otázky z dennej praxe, ktoré prichádzajú do združenia vo vysokom počte. Rozhodli sme sa ponúknuť systematické a hlavne praktické riešenia verejne formou seminára.

10:30 – 10:45 Prestávka (káva, čaj a občerstvenie) 

10:45 – 12:00
Stanoviská a judikatúra orgánov verejnej správy a súdov k otázkam výkonu správy
Angažovanosť ZLSBD vo vzťahu k orgánom verejnej moci prináša výsledky v podobe stanovísk a vyjadrení, ktoré majú pre správcov bytových domov vysokú informačnú hodnotu. Predmetom bloku je ich analýza a zaradenie do činnosti správcu.

11:30 – 12:30 Obed

12:30 – 14:00
Otázky a odpovede
Účelom praktika je poskytnúť informácie o tom, čo sa jasne v zákone správca nedočíta a čo je „ukryté“ medzi riadkami. Tieto situácie nastávajú jedine v dennej praxi a ich riešenie ponúkneme priamo na mieste. Vy sa pýtate, odpovedáme všetci. 

14:00 – 15:00
Aktuálna tvorba legislatívy pre správcov (otázky zriadenia komory správcov a otázky ďalšieho odborného vzdelávania správcov a predsedov SVB)
Prednesenie aktuálnych zámerov a voľná diskusia.

 

DISKUTUJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
JUDr. Marek Valachovič, PhD.
Miroslav Kantner

 

CENA

70,00€/seminár pre nečlena ZLSBD
40,00€/seminár pre člena ZLSBD

Prihlášky zasielajte priebežne alebo do obsadenia kapacity priestorov. Počet miest je limitovaný!

Rezervácia na praktikum v Bratislave

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Ďakujeme za registráciu na praktikum. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 17.04.2019 09:00 17.04.2019 15:00 Europe/Bratislava Praktikum správcu bytového domu 120