Workshop ONE on ONE v Košiciach

Využite jedinečnú šancu stať sa účastníkom modernej koncepcie workshopu formou ONE on ONE (jeden na jedného), v zahraničí často využívané efektívne a najúspešnejšie nadviazanie kontaktov medzi stranami dopytu a ponuky.

Podstatou workshopu je poskytnúť pre každého zo strany správcov bytových domov či predsedov SVB a partnera workshopu rovnaký časový priestor, v ktorom je možné individuálne analyzovať otázky a problematiku a dospieť tak k riešeniam problémov toho ktorého subjektu. Tematicky je workshop zameraný najmä na problematiku technického zabezpečenia budov, obnovu a jej financovanie a iných súvisiacich tém.

Workshop ONE on ONE je bezplatný. Počas priebehu podujatia bude k dispozícií občerstvenie a na záver je pre účastníkov pripravený spoločný obed, pri ktorom je možné dokončiť všetky začaté konverzácie s tou ktorou spoločnosťou.

Prihlásiť sa na workshop v KOŠICIACH môžete buď prostredníctvom elektronickej prihlášky (viď nižšie) alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0911 230 012.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

7. novembra 2019, 09:00 – 13:00 hod.
hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01  Košice

CIEĽOM WORKSHOPU

Hlavným cieľom seminára je :

  • nadviazať s každým partnerom workshopu individuálny kontakt počas presne stanoveného časového limitu 15 minút
  • uplatniť princíp „každý s každým“ (každý správca alebo predseda SVB s každým partnerom)
  • s každým individuálne (nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale o prezentáciu tovaru alebo služieb každému správcovi zvlášť)
  • analýza konkrétnej problematiky pre každého správcu individuálne podľa jeho požiadaviek

URČENÉ PRE

  • správcovské spoločnosti
  • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • bytové a stavebné bytové družstvá
  • mestské bytové podniky
  • mestá a obce

PROGRAM

9:00 – 10:30
program podľa časového harmonogramu

10:30 – 10:45
coofee break

10:45 – 12:00
program podľa časového harmonogramu

12:00 – 13:00
obed a dialógy

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 012.

Rezervácia na workshop ONE-ON-ONE

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu. Tešíme sa na stretnutie

Pridať do kalendára 07.11.2019 09:00 07.11.2019 13:00 Europe/Bratislava Workshop ONE on ONE v Košiciach 120


Viac nezobrazovať