Seminár o lepšej správe bytového domu v Banskej Bystrici

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

15. mája 2019, 15:00 – 19:00 hod.
DIXON Resort****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • zodpovednosti správcov bytových domov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov
 • zriadení komory správcov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

15:45 – 16:15
Rekofond financie na obnovu bytového domu
Spôsob financovania bytových domov úrokové sadzby.
Mgr. Ingrid Ruskova, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

16:15 – 16:45
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov v zmysle novely bytového zákona č. 63/2019 Z. z.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
Vnútorné zateplenie bytového domu
Kedy si vybrať vnútorné zateplenie bytov, ako jednoducho odstrániť studené plochy, znížiť kondenzáciu vlhkosti na povrchu a tým odstrániť plesne v domácnosti.
Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe

17:30 – 18:00
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Peter Tomáň, Rehau, s.r.o.

18:00 – 18:30
Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Problematika zodpovednosti za škodu, postihovanie správcov a spoločenstiev vlastníkov so zameraním na najčastejšie páchané trestné činy. Základné priblíženie ukladaných trestov a obmedzujúcich alebo zaisťovacích opatrení.
JUDr. Tomáš Matles, Finlegal services, s.r.o.

18:30 – 18:45
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:45 – 19:00
Legislatívny zámer celoživotného vzdelávania správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov
Najväčším bohatstvom človeka je vzdelanie. Naše združenie prichádza s návrhom povinného stáleho vzdelávania predsedov zo zákona. Príďte si vypočuť čo vás čaká v budúcnosti. 
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a diskusia na tému zriadenia komory správcov

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Tomáš Matles
Mgr. Ingrid Ruskova
Ing. Peter Tomáň
Ing. Michal Wolf
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Banskej Bystrici

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 15.05.2019 15:00 15.05.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Banskej Bystrici 120


Viac nezobrazovať