Seminár o lepšej správe bytového domu v Komárne

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

16. apríla 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Dom Matice Slovenskej v Komárne, M.R. Štefánika 6, Komárno

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • hlasovaní na zhromaždení/schôdzi vlastníkov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Nové práva a povinnosti správcu a predsedu spoločenstva v kontexte novely 283/2018 Z. z.
Dôvody prijatia novely, rozdiely medzi predkladaním a doručovaním, potreba prijatia novej zmluvy o spoločenstve a výkone správy.
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s.r.o.

15:45 – 16:15
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov a spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

16:15 – 16:45
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov v zmysle novely bytového zákona č. 63/2019 Z. z.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

17:30 – 18:00
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.
Ing. Miroslav Tamaškovič, Rehau, s.r.o.

18:00 – 18:30
Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Problematika zodpovednosti za škodu, postihovanie správcov a spoločenstiev vlastníkov so zameraním na najčastejšie páchané trestné činy. Základné priblíženie ukladaných trestov a obmedzujúcich alebo zaisťovacích opatrení.
JUDr. Tomáš Matles, Finlegal services, s.r.o.

18:30 – 18:45
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:45 – 19:00
Legislatívny zámer celoživotného vzdelávania správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov
Najväčším bohatstvom človeka je vzdelanie. Naše združenie prichádza s návrhom povinného stáleho vzdelávania predsedov zo zákona. Príďte si vypočuť čo vás čaká v budúcnosti. 
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Tomáš Matles
Ing. Jozef Mihál
Ing. Miroslav Tamaškovič
Mgr. Silvia Valichnáčová
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Komárne

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 16.04.2019 15:00 16.04.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Komárne 120