Seminár o lepšej správe bytového domu v Senici

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

21. február 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Mestský úrad Senica, Štefánikova 56, Senica

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • hlasovaní na zhromaždení/schôdzi vlastníkov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov
 • zodpovednosti správcov a svb

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Nové podmienky hlasovania platné od 1.11.2018
Zmeny v spôsobe hlasovania, ktoré primiesila novela č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Ing. Otília Leskovská, www.svb.sk

15:45 – 16:15
Nové exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

16:15 – 16:45
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
Vnútorné zateplenie bytového domu
Kedy si vybrať vnútorné zateplenie bytov, ako jednoducho odstrániť studené plochy, znížiť kondenzáciu vlhkosti na povrchu a tým odstrániť plesne v domácnosti.
Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe

17:30 – 18:00
Meranie a rozpočítanie energií
Elektronické spracovanie dát a častejšie informácie o spotrebe vody a tepla – výhody pre správcu a vlastníkov bytov.
Adriana Michaličková, ista Slovakia, s.r.o.

18:00 – 18:30
Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Problematika zodpovednosti za škodu, postihovanie správcov a spoločenstiev vlastníkov so zameraním na najčastejšie páchané trestné činy. Základné priblíženie ukladaných trestov a obmedzujúcich alebo zaisťovacích opatrení.
JUDr. Tomáš Matles, Finlegal services, s.r.o.

18:30 – 19:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Tomáš Matles
Ing. Otília Leskovská
Mgr. Michal Wolf
Adriana Michaličková
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Senici

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 21.02.2019 15:00 21.02.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Senici 120