Seminár o lepšej správe bytového domu v Tvrdošíne

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

27. marec 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Mestské kultúrne stredisko, Medvedzie 193, Tvrdošín

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • hlasovaní na zhromaždení/schôdzi vlastníkov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov
 • susedských vzťahoch

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Nové podmienky hlasovania vlastníkov bytov a neb. priestorov platné od 1.11.2018
Zmeny v spôsobe hlasovania, ktoré primiesila novela č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Ing. Otília Leskovská, www.svb.sk

15:45 – 16:15
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

16:15 – 16:45
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov v zmysle novely bytového zákona č 63/2019 Z. z.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
Uponor, rýchla a bezpečná aplikácia kompozitného potrubia MLC, tichá kanalizácia
Stúpačkové a ležaté rozvody – kompozitné plastové potrubie MLCP. Výhody systému Riser a jeho jedinečné uplatnenenie tvaroviek v praxi, odhlučnená kanalizácia Decibel s viacvrstvovým potrubím.
Jozef Sasarák, UPONOR, s.r.o.

17:30 – 18:00
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

18:00 – 18:30
Pragmatické riešenia susedských vzťahov a konfliktov. Nariadenie predaja bytu. Mediácia.
Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:30 – 19:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Otília Leskovská
Ing. Jozef Mihál
Jozef Sasarák
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Tvrdošíne

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 27.03.2019 15:00 27.03.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Tvrdošíne 120