Seminár o lepšej správe bytového domu v Košiciach

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

22. máj 2018, 15:00 – 19:00 hod.
Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • správnom spôsobe účtovania nákladov
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytovom dome
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • zvyšovaní účasti na schôdzach
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:45
Problémy výkonu prenesených činností na mandatára pri správe bytového fondu
Podstata mandátnej zmluvy, mylný prístup k jej plneniu zo strany spoločenstiev, vlastníkov aj správcov
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

15:45 – 16:10
Je váš dom naozaj chránený voči všetkým rizikám? Novinky v poistení bytových domov
Ktoré riziká by nemali chýbať pri poistení bytového domu, skúsenosti z oblasti likvidácie poistných udalostí, aké sú najčastejšie škody?
Mgr. Dorota Maculová, Ing. Jaroslav Krankus (Macula poisťovacie služby s.r.o.)

16:10 – 16:40
Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Marek Perdík (Finlegal services, s.r.o.)

16:40 – 17:05
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

17:05 – 17:20
Prestávka (káva, čaj) 

17:20 – 17:45
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Peter Filičko (Rehau, s.r.o.)

17:45 – 18:10
Energetický audit rozvodov tepla v bytovom dome
Ako vyzerá kvalitný energetický audit, čo musí obsahovať, čo by mal zohľadňovať, najčastejšie problémy pri audite. Reálne náklady na energetický audit v bytovom dome.
doc. Ing. Peter Tauš, PhD. –  energetický audítor, bloger

18:10 – 18:35
Pragmatické riešenia susedských vzťahov a konfliktov. Nariadenie predaja bytu. Mediácia.
Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:35 – 18:50
Dopady nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR pre správcov bytových domov a SVB.
Pripravovaná novela katastrálneho zákona a jej vplyv na práva a povinnosti správcu bytového domu.
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách. Vypustenie povinnosti predkladania potvrdenia o nedoplatkoch pri prevode bytu, vecnoprávny charakter pohľadávok, nový zákon o správe bytových domov.
JUDr. Marek Perdík, ZLSBD

18:50 – 19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Peter Filičko
Mgr. Dorota Maculová
Ing. Jaroslav Krankus
Ing. Jozef Mihál
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formulára.

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na školenie.

Pridať do kalendára 22.05.2018 15:00 22.05.2018 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Košiciach 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy