Úspora nákladov bytového domu aj inak ako iba zateplením bytového domu

V spolupráci so Združením pre propagáciu obnovy bytových domov a Asociáciou vlastníkov bytov sme zorganizovali bezplatný seminár o úspore nákladov bytového domu, ktorú je možné dosiahnuť aj iným spôsobom ako zateplením. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú obnoviteľné zdroje energie a otázka ich praktického využitia.

Na seminári sa však budeme venovať aj témam, ktoré v posledných mesiacoch rezonujú medzi správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a hlavne dvom novelám zákona o vlastníctve bytov a neb. priestorov – č. 283/2019 Z. z. a 63/2019 Z. z. Prezentované budú hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy v nadväznosti na iné právne predpisy odborníkmi s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

18. júna 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Penzión Formula, ul. P. Bezruča 68, 911 01 Trenčín

POZVÁNKA v PDF

PROGRAM

15:00 – 15:10
Otvorenie seminára

15:10 – 16:00
Rozúčtovanie tepla bytového domu s nekorektnými pravidlami
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

16:10 – 16:50
Skúsenosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie na bytovom dome v Spišskej Novej Vsi
Ondrej Pavlanský, Združenie pre lepšiu správu bytových domov

16:50 – 17:20 Prestávka (káva, čaj) 

17:20 – 18:00
Tepelné čerpadlá ako zdroj výroby TÚV
Ing. Vasil Jarabinský, Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov

18:00 – 18:30
Dopady novely bytového zákona č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 11. 2018 na praktický výkon správy bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov

18:30 – 19:00
Legislatívna požiadavka novej zmluvy o spoločenstve, o výkone správy a mandátnej zmluvy. 
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services s.r.o.

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Vasil Jarabinský
Miroslav Kantner
Ondrej Pavlanský

Rezervácia seminára v Trenčíne

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 18.06.2019 15:00 18.06.2019 19:00 Europe/Bratislava Úspora nákladov bytového domu aj inak ako iba zateplením bytového domu 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy