Blogy a články

V. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020 vo Vyhniach 7. – 9. októbra

31. 08. 2020 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Všetkých, ktorým nie je výkon správy na Slovensku ľahostajný srdečne pozývame na náš jesenný V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 s bohatým programom, ktorý sa bude konať v hoteli Sitno**** vo Vyhniach v termíne 7. – 9. októbra 2020.

Navyše sme sa dostali do štádia, kedy môžeme povedať, že sme najväčším združením správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Slovensku a je nás počuť, a to nielen v legislatíve. Presadzujeme vaše záujmy, ktoré sa reálne dostávajú aj do praxe.

GENERÁLNI PARTNERI

KONGRES BUDE PREBIEHAŤ V ZNAMENÍ BEZPEČNOSTI

Napriek tomu, že sme pôvodne avizovali, že jesenný kongres sa bude odohrávať v Grand hoteli Jasná****, nakoniec sme sa rozhodli opäť pre Hotel Sitno, a to z dôvodu väčšej kapacity hlavnej sály, ktorá nám dožičí dostatočný priestor na to, aby sme mohli vo vzťahu k prebiehajúcej pandémii pri organizácií kongresu dodržať  všetky hygienické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR. V darčekovom balíčku si účastníci kongresu nájdu aj kvalitné bavlnené ZLSBD rúško.

DOOBEDNÝ PROGRAM V STREDU VENOVANÝ IBA ČLENOM ZLSBD

Tak ako aj minulé ročníky, aj tento kongres bude mať doobedný program prvého dňa (v stredu) venovaný výhradne členom ZLSBD. Do sekcie sme tentokrát zvolili témy, ktorými sa snažíme našim členom poskytnúť služby a informácie a ktoré im pomôžu zdokonaliť sa vo výkone svojej činnosti.

Prvou témou bude aplikácia domového poriadku do praxe po siedmych mesiacoch od dňa jeho zavedenia do bytového zákona a v druhej diskusii sa budeme venovať metodike zvyšovaniu poplatku za výkon správy.

ŠTVRTKOVÝ PROGRAM ROZDELENÝ PRE SVB A PRE SPRÁVCOV

Aj na základe podnetov účastníkov predošlých ročníkov našich kongresov sme sa rozhodli tento ročník pripraviť paralelne prebiehajúci program v dvoch sálach počas štvrtkového programu, a to zvlášť pre správcov a zvlášť pre spoločenstiev. Aj napriek spoločným témam sa totiž tieto formy správy výrazne od seba odlišujú. Vytvorili sme tak ideálny priestor na zodpovedanie otázok špecifických ako pre správcov, tak aj pre predsedov spoločenstiev.

PROGRAM ZOSTAVENÝ AŽ ZO 16-ICH INTERAKTÍVNYCH DISKUSNÝCH FÓR
Pre účastníkov kongresu sme zostavili pútavý odborný program plný interaktívnych diskusných fór doplnený o prednášky partnerov. Zostávame tak verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsob podávania informácií a najvyššiu úrovňou ich zapamätateľnosti. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou. Každé diskusné fórum bude prebiehať na pódiu v zložení 4 až 6 odborníkov na danú problematiku a bude v trvaní cca. 60 minút.

NA AKÉ DISKUSNÉ FÓRA SA MÔŽETE TEŠIŤ

 • Domový poriadok v praxi po 7 mesiacoch (iba pre členov ZLSBD)
 • Metodika zvyšovania poplatku za výkon správy a odmeny predsedov a zástupcov (iba pre členov ZLSBD)
 • Aplikačné problémy SOBD 2021 a ich riešenia v praxi. Úhrada nákladov správcovi za výkon činnosti v procese sčítania
 • Právny rámec poskytovania finančnej pomoci a pôžičiek vlastníkom správcami bytových domov
 • Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Nová koncepcia bytovej politiky na Slovensku v rokoch 2020 – 2024
 • Aktuálne otázky obnovy bytových domov a implementácia obnoviteľných zdrojov energie
 • Vstavba, nadstavba, prístavba, výlučné užívanie, výlučne nová spoločná časť, pôdorysné rozšírenie domu a praktické dopady zákona č. 230/2019 Z. z..
 • Nové pravidlá likvidácie SVBaNP – novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020.
 • Brainstorming o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti výkonu správy a možnostiach zavedenia do praxe
 • Dopady koronakrízy na výkon správy, 2. vlna šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a legislatívne návrhy „de lege ferenda“
 • Brainstorming o nových pravidlách rozpočítavania tepla a zmenách vyhlášky 240/2016 Z. z. – staňte sa súčasťou tvorby a nastavme spolu spravodlivejšie pravidlá.
 • Praktikum správcu bytových domov
 • Aktuálne otázky a odpovede v oblasti rozhodovania vlastníkov hlasovaním (program pre SVBaNP)
 • Bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre SVB ako členov ZLSBD (program pre SVBaNP)
 • Občianska a trestná zodpovednosť predsedu SVB a členov rady pri výkone funkcie (program pre SVBaNP)

OXFORDSKÁ DEBATA
Oxfordské debaty (Oxford-style-debates) získali svoje pomenovanie podľa Oxford Union, najprestížnejšej debatnej spoločnosti na svete, ktorej cieľom je podporovať debaty a diskusie nielen na univerzite v Oxforde, ale i v zahraničí. Oxfordské debaty sú založené na strete myšlienok dvoch názorových protistrán. Cieľom je kritický pohľad na určitú tému, o ktorej sa v spoločnosti príliš nediskutuje. Tieto debaty majú jasné pravidlá, štruktúru a dĺžku. Svojim konceptom oslovujú široké publikum. Pozvaní sú tí, komu nie je ľahostajné súčasné dianie na domácej scéne. Oxfordských debát sa zúčastňujú dva tímy, vždy s dvomi alebo tromi diskutujúcimi. Každá strana má pripravené argumenty pre svoje názory a materiály, ktoré podporujú ich tvrdenia. Cieľom druhej strany je vyvrátiť výroky prvého tímu, opäť pomocou argumentov a rôznych dokumentov. Na konci debaty diváci rozhodnú, čí tím použil najpresvedčivejšie argumenty na analyzovanú tému a otázky položené v priebehu celej debaty. Na V. kongrese pokračujeme treťou Oxfordskou debatou, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje na tému Metafyzické úvahy o možnosti transformácie bytových družstiev na akciové spoločnosti.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA
Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný prehľadný archív zo všetkých výstupov z kongresu. K nemu získa prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov, pretožechceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kongrese ich je vždy viac než dosť.

WEBOVÉ PRAKTIKUM
Na kongrese predstavíme našu veľkú novinku na webe, ktorou bude „kopa“ otázok a odpovedí dôležitých pre výkon správy rozdelených podľa kategórií. Webové praktikum je aplikácia na stránke www.lepsiasprava.sk, v ktorej budú môcť členovia nájsť odpoveď na požadované otázky. Príďte si ju vyskúšať na náš kongres a zoznámte sa s jej užívaním.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nebolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Opäť sme pre vás pripravili prekvapenie v podobe darčeku pre každého účastníka, reálne „bytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy, špeciálny drink list, súťaže a mnoho ďalšieho.

ONLINE CHECK-IN UBYTOVANIA
Pre veľký úspech účastníkom aj tentokrát uľahčíme príchod do hotela. Vymysleli sme pre vás možnosť ubytovať sa priamo cez registračný formulár zadaním troch doplňujúcich údajov. Kartičku od izby dostanete pri registrácií na kongres priamo od nás a vyhnete sa tak čakaniu na recepcii. V posledný deň sme o pár minút predĺžili čas prestávky na odubytovanie.

UŽ ŽIADNY ZLÝ ZVUK
Kompromis je umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel že dostal ten najväčší. Vyhoveli sme vašej požiadavke na zvýšenie kvality zvuku, ale aj požiadavke partnerov nerozdeľovať kongresový priestor. Od posledného kongresu disponujeme vlastnou zvukovou technikou so štyrmi reproduktormi a až šiestimi mikrofónmi, ktoré zabezpečia dokonalý komfort po zvukovej stránke.

ČAKÁ VÁS PRÍJEMNÉ VEČERNÉ KULTÚRNE VYŽITIE
Po mnohých podnetoch a prosbách od účastníkov predošlých ročníkov sme sa rozhodli tentokrát hlavný večerný program presunúť na prvý deň kongresu. Po náročných témach odborného programu sa všetci budú môcť zrelaxovať pri výbornej živej 9-člennej kapele SWAY BAND a vo štvrtok do tanca zahrajú LOMNICKÉ ČHÁVE. Účastníci sa môžu tešiť aj na DJ APU EGRYHO, majstra Československa v DJ-ingu. Vo štvrtok večer sme si pre všetkých pripravili veľkolepé farebné prekvapenie 😊

Veríme, že sa na jesenný kongres tešíte rovnako ako my. Registrovať sa môžete už teraz po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy