Názor účastníkov, partnerov a odborníkov, ktorí sa našich kongresov zúčastňujú je pre nás veľmi dôležitý. Vypočujte si čo o našom jarnom kongrese povedali jeho účastníci.