Domový poriadok je od 1. februára 2020 záväzným dokumentom pre

  • vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • nájomcov
  • osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti
  • osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome.

Podmienkou je, aby bol schválený nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Už po štyroch mesiacoch účinnosti nových pravidiel domového poriadku v praxi je vidieť a počuť prvé výsledky, ktoré odôvoňujú pozitívny charakter záväznosti pravidiel správania sa a hlavne aj možnosti ukladania sankcií.

O naše skúsenosti sme sa podelili v reportáži Devínskonovoveskej televízie, v ktorej vystupuje aj Peter Cakl, predseda Regionálneho centra Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku v Bratislave (ZSVB). Prijatie domového poriadku vníma ako veľmi dobrý krok a sme radi, že sa nachádzajú v iných združeniach ľudia, ktorí apriórne neodmietajú legislatívne zmeny a dokážu verejne prejaviť svoj vlastný názor, aj keď s určitou malou kritikou, ktorú je možné kedykoľvek obhájiť. Napr. zverejnenie domového poriadku na mieste v dome obvyklom je podľa nás rozumnýmm krokom, nakoľko obyvatelia v bytovom dome musia mať právo sa s jeho obsahom kedykoľvek oboznámiť, a to aj za podmienky, že o ňom sami rozhodli hlasovaním.

Otvorili sme otázku ukladania sankcií na základe domového poriadku a v tomto smere nás teší, že sa rovina otočila z pôvodnej „to nie je možné“, na dnes už aktuálnu „ako by to možné bolo“. Nie všetko je hneď nepredstaviteľné a naše spôsoby a metódy dokazujú, že ukladanie sankcií na základe domového poriadku možné je.

Sankcia má totiž v drvivej väčšine peňažný charakter (aj keď je z našej strany možné akceptovať aj nepeňažnú sankciu), čo je vlastne identický stav, ako pri vymáhaní akejkoľvek neuhradenej zálohovej platby. V tom nie je vôbec žiadny rozdiel.

Tiež nás teší, že predstavitelia iných združení vítajú zmenu v pravidlách zverejňovania neplatičov na spravodlivejší princíp zverejňovania vlastníka, ktorého dlh predstavuje aspoň tri neuhradené zálohové platby. Verím, že si s tou malou administratívou správcovia a spoločenstvá vlastníkov ľahko poradia. Podstatné je to, že „sme to spravili dobre“, ako ďalej uvádza Peter Cakl zo ZSVB.

Už len ostáva, aby sa vytratili nezmyslené útoky zo strany ostatných predstaviteľov ZSVB a aby akceptovali fakt, že spoločne sa veci dajú dokázať a že opačná cesta nikam nevedie.

Pozrite si celú reportáž na DTV: