Správcovia a spoločenstvá vlastníkov majú niekoľko možností vymáhania nedoplatkov. Táto prednáška je zameraná na efektivitu mimosúdneho vymáhania, zverejňovania dlžníkov a následné možnosti. Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde a ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh? Viac sa dozviete po zhliadnutí samotnej prednášky na túto tému.

Prednášajúci: JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.