Od začiatku roka 2020 prebiehajú mnohé búrlivé diskusie vo vzťahu k vymožiteľnosti sankcií pri porušovaní domového poriadku. Je teda možné porušenie domového poriadku sankcionovať a ako tieto sankcie následne vymôcť? Na tieto otázky dostanete odpoveď po zhliadnutí diskusných fór, v ktorých sme sa okrem iných podtém venovali aj negatívnemu stanovisku Ministerstva financií SR voči domovému poriadku. Záznam z diskusných fór pochádza zo série našich online seminárov, ktoré sa uskutočnili po prijatí opatrení vládou SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Keď sme nemohli ísť za vami fyzicky, objavili sme sa v podobe vysielania živých prenosov aspoň na obrazovkách vašich počítačov.

Diskutujú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
JUDr. Peter Golga, Generálna prokuratúra SR

Diskutujú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD