V spolupráci s Akadémiou daňových poradcov pôsobiacou pri Slovenskej komore daňových poradcov sme 10. júna zorganizovali konferenciu zameranú na daňové a účtovné otázky pri výkone správy bytových domov. Výrazne však zaujali aj témy porušovania povinností v trestnej rovine a zrozumiteľnosti tzv. ročných vyúčtovaní. Na záver boli uvedené príklady tzv. šedej ekonomiky pri správe bytového fondu.

Konferencia Správa bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a neb. priestorov 10. júna 2019 v Bratislave

Ďakujeme prednášajúcim

  • JUDr. Marekovi Valachovičkovi, PhD. z advokátskej kancelárie VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o
  • JUDr. Mgr. Marekovi Perdíkovi a Ing. Otílii Leskovskej zo Združenia pre lepšiu správu bytových domoov
  • Ing. Márií Samekovej, daňovej poradkyni
  • JUDr. Petrovi Golhovi z Generálnej prokuratúry SR
  • Miroslavovi Kantnerovi z Asociácie vlastníkov bytov