V najnovšom podkaste Poradcu podnikateľa predseda ZLSBD Marek Perdík hovoril hneď na niekoľko tém, medzi ktoré patrí napríklad novo prijatý zákon „Lex korona 2“, ktorého opatrenia ovplyvňujú aj správu bytových domov a reakcie SVB a správcov na nové pravidlá, sústredil sa aj na tému stále aktuálneho problému hlasovania a doručovania vyúčtovaní v roku 2021 či prebiehajúce súdne spory a ich predĺžené lehoty. Poslucháčov informoval aj o zastavenom výkone dražieb a dopade tohto zákazu na správcov a dlhodobo aktuálnej téme odpojenia bytového domu od centrálneho zdroja tepla.