… našťastie iba cvičného :). Nebezpečenstvo požiarov v bytových domoch je téma, ktorá je dlhodobo aktuálna, najmä po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove v roku 2019. Naše združenie sa o túto tému aktívne zaujíma aj vo vzťahu k nedostatočnej legislatívnej úprave v tejto oblasti.

Mali sme možnosť byť priamo pri cvičnom zásahu HaZZ, ktorého cieľom bolo odmerať čas príjazdu hasičských a záchranných zložiek do bytového komplexu SKYPARK. Vďaka tejto možnosti sme nakrútili krátke edukačné video, v ktorom sa k téme vyjadrujú odborníci na problematiku.

Vypočujte si kde môže pri zásahoch HaZZ v bytových domoch nastať problém a ako im možno predchádzať v záujme životov všetkých obyvateľov horiaceho bytového domu.