Proces likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je v legislatíve uchopený tak, ako by mal byť, a to napriek legislatívnej úprave zákonom č. 390/2019 Z. z., s účinnosťou od 1. októbra 2020. Zákonom bolo prijatých 32 veľkých zmien v likvidácií SVB, ktorým sme sa venovali nielen na online seminároch, ale aj dôkladnou analýzou jednotlivých ustanovení, napríklad v článku predsedu ZLSBD Mareka Perdíka s názvom „32 veľkých zmien v likvidácií SVB prijaté zákonom č. 390/2019 Z. z. od 1. októbra 2020“, ktorý bol uverejnený v časopise Zlepšovák správcu bytových domoch (číslo 17. a 18.) a rovnako uverejnený na našej web stránke www.lepsiasprava.sk zamknutý pre členov ZLSBD.

Predseda ZLSBD Marek Perdík na webinári zodpovedal vybrané dôležité otázky k tejto téme. Videozáznam z webináru je voľne prístupný a pozrieť si ho môžete po kliknutí na video nižšie.