Pandémia koronavírusu priniesla aktuálne zmeny v legislatíve vo veci odkladu termínu predkladania ročných vyúčtovaní a rovnako aj možnosti elektronického hlasovania vlastníkov. Tieto témy vo vzťahu k výkonu správy považujeme za naozaj dôležité, a preto sme sa rozhodli uskutočniť bezplatný online seminár rozdelený na tri tematické okruhy:

  1. ODKLAD TERMÍNU PREDKLADANIA ROČNÝCH VYÚČTOVANÍ ZA ROK 2020
  2. ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE VLASTNÍKOV (novela zákona č. 67/2020 Z. z. )
  3. PRAKTIKUM SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU (nových 50 otázok z praxe)

Online seminár sa uskutoční
v stredu 14. apríla 2021
od 9:00 – 15:30 hod. na www.lepsiasprava.sk

Viac informácií sa dozviete aj v našom krátkom informačnom vlogu od predsedu ZLSBD Mareka Perdíka