Vieme, že sa táto téma netýka každého správcu bytových domov alebo spoločenstva vlastníkov. Môžeme pogratulovať tým, ktorí stihli všetko včas. Ale nájdu sa aj skupina správcov či spoločenstiev, ktorá z objektívnych dôvodov nemohla vyúčtovanie včas buď vykonať alebo ho predložiť.

Ak chceme zabrániť vykonaniu nesprávnych vyúčtovaní a vyhnúť sa zbytočným kontrolám zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, je namieste legislatívne spracovanie odkladu termínu, napr. do konca júla. A to aj za predpokladu, že väčšina správcov a spoločenstiev už vyúčtovanie vykonať a predložiť stihla. Rovnako je dôležité uvedomiť si, že v prípade nasplnenia si tejto povinnosti, strácajú správcovia nárok na platbu za výkon správy v zmyskle § 8a ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. To, že sa uvedené netýka spoločenstiev vlastníkov, považujeme za legislatívny nedostatok. Nie je správne, ak má takýto správca „trpieť“ za niečo, čo objektívne a nie z jeho vlastnej viny nebolo možné splniť.

Podstatné však je, ako sa k celej situácií postaví Ministerstvo financii Slovenskej republiky.

Celá reportáž na TA3