Televízia TA3 počas víkendu niekoľkokrát odvysielala reportáž o ostatnej novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s číslom 476/2019 Z. z. z 5. decembra 2019.