V spolupráci s našim členom ERES property, s.r.o. sme pre predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov, ako aj zástupcov vlastníkov, zorganizovali odborný seminár hlavne na tému energetickej efektívnosti bytových domov a novely bytového zákona z pohľadu praktických dopadov.

Rozhovor s konateľom spoločnosti, Dr. Jánom Pavlisom si môžete pozrieť v nasledovnom videu.