Prípady zvláštneho hodpodárenia s peniazmi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jednej konkrétnej bratislavskej správcovskej spoločnosti sa čoraz viac množia. Vlastníci bytov a NP jedného z domov, ktorých tento správca pripravil o nemalú finančnú sumu, sa rozhodli poukázať na tieto nekalé praktiky správcu prostredníctvom TV relácie Občan za dverami, vysielanej na RTVS. K tomuto prípadu sa v reportáži vyjadril a právny pohľad na vec poskytol JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD.

Ako môžu vlastníci postupovať v prípade, ak majú pocit, že správca zle hospodári s ich peniazmi? Na aké orgány sa môžu odvolať a kto im nakoniec pomôže? Aj tieto otázky boli predmetom reportáže, ktorú si môžete pozrieť po kliknutí na video nižšie.