V súčasnej situácií šíriaceho sa ochorenia COVID-19 je potrebné prijať mnohé opatrenia vo všetkých sférach. Nielen zdravotníctvo, školstvo či ekonomika sú zasiahnuté touto krízou. Myslí vláda SR naozaj na všetkých? Netreba zabudnúť na významnú časť obyvateľstva Slovenska, a to tých, ktorí žijú v bytových domoch. Ide o takmer polovicu obyvateľov Slovenska, ktorá na uplatňovanie svojich práv a povinností nevyhnutne potrebuje upraviť režim bytových domov v čase pandémie. Je však ich problémom venovaná dostatočná pozornosť? Práve v bytových domoch sa sústreďuje vyšší počet osôb a dochádza k osobnejším kontaktom, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy. Pozrite si tlačovú besedu ZLSBD zo dňa 23. apríla 2020 práve k týmto zásadným otázkam, ktorým doposiaľ nebola venovaná dostatočná pozornosť.