Z každého nášho podujatia spracúvame kratšie video z dôvodu zachytenia atmosféry, priateľských vzťahov a spolupatričnosti. To, ako sme spoločne trávili čas na jubilejnom X. kongrese si môžete pozrieť v tomto videu.