Manuál písomného hlasovania

Poznáte teóriu písomného hlasovania avšak neustále narážate na prekážky s jej aplikáciou do praxe? Práve preto pre vás odborníci zo ZLSBD vypracovali podrobný manuál, súčasťou ktorého je práve komplexný návod organizácie písomného hlasovania zhrnutý do jednotlivých na seba nadväzujúcich bodov, riešenie najčastejších problémov vyplývajúcich z legislatívy a súvisiaca judikatúra súdov SR. Materiál je dostupný pre členov ZLSBD za 45 bytíkov.

Poznámka: IBA PRE ČLENOV ZLSBD!

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy