Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a NP

Sme hrdí, že vám môžeme predstaviť novú publikáciu vydanú vydavateľstvom Beck, ktorej účelom je ponúknuť ucelený pohľad na známe aj menej známe prípady z praxe z oblasti výkonu správy a ich rozuzlenie v podobe prehľadnej zbierky judikátov. 

Za touto rozsiahlou až 520 stranovou publikáciou stoja naši odborníci pôsobiaci v oblasti legislatívy týkajúcej sa výkonu správy, ktorých dobre poznáte z našich seminárov či kongresov. JUDr. Marek Valachovič, JUDr. Mgr. Marek Perdík a Mgr. Silvia Valichnáčová spojili svoje sily a odborné znalosti, aby vám priniesli prvú publikáciu svojho druhu. Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zbierkou 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk, prehľadne  zoradených do jednotlivých kapitol s priradením ku konkrétnym paragrafom. 

Zbierka obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov a vybrané rozhodnutia okresných súdov. Autori sa rozhodli zahrnúť do publikácie aj rozhodnutia českých súdov, a to najmä vo vzťahu k českému zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ktorý bol v Českej republike účinný do prijatia tamojšieho nového Občianskeho zákonníka (teda do 31. 12. 2013). Vzhľadom na podobnosť právnych úprav po roku 1989 sú české rozhodnutia stále primerane aplikovateľné aj v našej právnej praxi. 

Publikácia je určená tak odbornej, ako aj laickej verejnosti a určite si nájde dôstojné miesto nielen u všetkých právnických profesií, ale aj u správcov, predstaviteľov spoločenstiev vlastníkov, orgánov verejnej moci a v neposlednom rade aj u vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých problematika bytovej agendy zaujíma.

Z predslovu od samotných autorov:

“Čitateľa si dovoľujeme upozorniť, že predpokladom praktického využitia spracovaných rozhodnutí je nielen oboznámenie sa s nami vybranou právnou vetou, ale aj so skutkovým základom daného prípadu, samozrejme ak je v publikácii uvedený. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie však nebolo možné uviesť celé odôvodnenie pri každom jednom publikovanom súdnom rozhodnutí. Ak aj odôvodnenie za právnou vetou uvedené je, tak spravidla len v skrátenej forme za účelom priblíženia vybraných právnych viet príslušného judikátu. Za účelom praktického využitia súdneho rozhodnutia tak čitateľovi tiež odporúčame oboznámiť sa s celým znením daného rozhodnutia, pokiaľ je  bežne dostupné (čo je drvivá väčšina rozhodnutí uvedených v tejto zbierke).

Našim spoločným autorským želaním je, aby táto publikácia nepredstavovala len zbierku vybraných súdnych rozhodnutí, ale aby bola hlavne hmotným materiálom, o ktorý sa pri výklade právnych noriem Bytového zákona a súvisiacich právnych predpisov dokáže oprieť každý, komu nie je správa bytového fondu na Slovensku ľahostajná. Aj keď výkon správy bytov a nebytových priestorov spôsobuje mnohé komplikácie a mohlo by sa zdať, že znenie právnych predpisov dokáže otvoriť viac otázok ako podať odpovedí, veríme, že si v našej publikácii čitateľ nájde odpoveď na „tú svoju“ otázku.”

Publikáciu si môžete objednať už teraz po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy