VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021

„Diskusie so zdravým rozumom“

Všetkým online účastníkom a diskutujúcim veľmi pekne ďakujeme za účasť na našej VI. LEPŠEJ SPRÁVA 2021.

Na vašom názore nám naozaj záleží, a preto budeme vďační za každú spätnú väzbu, ktorú nám stále môžete zaslať na e-mail sovic@lepsiasprava.sk.

Poďakovanie patrí aj našim partnerom Finlegal services s.r.o., UMYJEM TO SK s.r.o., Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., resitech s. r. o., ista Slovakia, s.r.o., I.MAR spol. s r.o., TVG Klima Slovakia s.r.o. – DRYSTAR a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. bez ktorých by sme online kongres nemohli uskutočniť.

Aká bola VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021

Je veľký rozdiel byť fyzicky prítomný na kongrese a aktívne sa zapájať do diania programu, či prehodiť zopár slov s ďalšími účastníkmi či sedieť pri počítači celý deň sledovaním online programu. Uvedomujeme si, že je náročné vydržať pozerať do monitorov vašich počítačov niekoľko hodín. Aj túto skutočnosť sme zobrali na zreteľ a program každého jedného dňa sme koncipovali tak, aby posledná prednáška či diskusné fórum skončilo maximálne o 15:30 hod.

Každý účastník VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 automaticky získal:

  • automatický prístup do videoarchívu
  • audiovizuálne spracovaný archív aj na USB-kľúči
  • praktický manuál vedenia schôdzí a zhromaždení vlastníkov
  • praktický manuál ochrany osobných údajov
  • graficky spracovaný zoznam povinných revízií s lehotami,
  • poukážku od spoločnosti UMYJEM TO SK na dezinfekciu spoločných priestorov vo výške 50 eur

VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021 v číslach

Našej VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 sa zúčastnilo až 115 účastníkov, čo nás veľmi teší vzhľadom na to, že si uvedomujeme rozdiel medzi živým kongresom a online prenosom. Ako každý rok, tak aj tentokrát sme zbierali podnety, návrhy a spätnú väzbu prostredníctvom dotazníka. Všetkým účastníkom, ktorí dotazník vyplnili sa program LEPŠEJ SPRÁVY páčil a boli s ním spokojní. Drvivú väčšinu účastníkov zaujali všetky témy, no pri výbere konkrétnych prevládali tie legislatívne v tesnom závese s ekonomickou a daňovou tematikou.

Až 83% účastníkov sa vyjadrilo, že by sa diskusné fórum Praktikum správcu malo stať pravidelnou súčasťou podujatí organizovaných našim združením a rovnaký počet by privítal prehľadne spracovanú podstránku s otázkami a odpoveďami, ktoré riešime práve na Praktiku správcu.

Od spracovania zborníku prednášok sme upustili už na V. online LEPŠEJ SPRÁVE 2020, no mnohým účastníkom, konkrétne až 77 percentám by sa páčilo mať takýto zborník k dispozícií aspoň v elektronickej podobe. 89% účastníkov sa pravidelne vracia k niektorým z prednášok alebo diskusií umiestnených vo videoarchíve. Tentokrát sme pripravili pre účastníkov špeciálny bonus v podobe videoarchívu zo VI. online LEPŠEJ SPRÁVY 2021 umiestneného na USB-kľúči, ktorý bude poštou doručený každému registrovanému účastníkovi. Tento nápad považuje za prospešný až 90% respondentov.

Pri otvorenej otázke na akú problematiku by sme sa mali zamerať pri organizovaní jesennej VII. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 nám účastníci poskytli široké spektrum podnetov. Medzi tými najčastejšie spomínanými patrili žiadosť o zaradenie tém, ktoré sa viac týkajú problémov správcov s ktorými sa denno denne pri výkone správy potýkajúzodpovednosť predsedov a členov rady SVB, rozpočítavaniu tepla, cyklickým revíziám v bytových domov vyplývajúcich z legislatívy, problematike účtovníctva SVB, rozúčtovania položiek v ročnom vyúčtovaní a celkové riešenie neprispôsobivých obyvateľov bytových domov.

Účastníkov by zaujímali aj témy vo vzťahu k správe bytových domov na Slovensku zahraničných vlastníkov, ktorí v zahraničí aj prebývajú, zelená energia a s ňou spojená téma dotácií od štátu so zameraním na bytové domy a informácie o NOVOM ZÁKONE o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na ktorom už skoro dva roky pracuje legislatívne kolégium ZLSBD.

Zaujímali sme sa aj o vzorové dokumenty, ktoré účastníkom chýbajú a boli by radi ak by sme ich zaradili do našej ponuky. Mnohé zo spomínaných dokumentov už spracované máme, a preto by sme ešte raz radi upozornili kde tieto dokumenty môžete na našej web stránke www.lepsiasprava.sk nájsť. Stačí ísť na náš web a na hornej lište kliknúť na E-SHOP. Všetky dokumenty, ktoré máme k dispozícií nájdete tam vrátane domového poriadku, reklamačného poriadku, dokumentov v súvislosti s GDPR a kamerovými systémami inštalovanými v bytových domov či Mandátnu zmluvu pre predsedov SVB, domovníka či člena rady. Účastníci by okrem vyššie spomínaných vzorových dokumentov privítali návod ako vyhotoviť ročné vyúčtovanie s náležitosťami, ktoré musí obsahovať, manuál ako archivovať dokumenty spoločenstva či dokument obsahujúci všeobecnú stratégiu obnovy bytového domu. Respondenti, ktorí si našli čas a dotazník vyplnili by na jesennej VII. LEPŠEJ SPRÁVE 2021 ako hostí v našich diskusných fórach privítali orgány verejnej moci a medzi tie najčastejšie spomínané patrilo Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad na ochranu osobných údajov či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Všetkým respondentom, ktorí venovali svoj čas na vyplnenie dotazníku veľmi pekne ďakujeme. Aj vďaka vašim spätným väzbám je každý náš program plný aktuálnych tém, ktoré vás trápia najviac.

V mene celého tímu ZLSBD sa všetkým účastníkom chceme poďakovať za ich účasť a aktivitu, ktorú počas všetkých troch dní vyvíjali a aj za množstvo otázok a podnetov, ktoré k nám v priebehu online vysielania prichádzali. Otázky sme starostlivo pozbierali a odpovede na nich nájdete aj v tomto vydaní časopisu Zlepšovák správcu bytových domov. Ďakujeme a tešíme sa na najbližšie stretnutie, veríme už osobné. 😊

Prístup k videoarchívu z online VI. LEPŠEJ SPRÁVY si môžete stále zakúpiť po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Galéria z kongresu

Referencie účastníkov

Online školenie bolo výborné, témy zaujímavé, taktiež prezentácie účastníkov na úrovni. Veľa sme sa zas naučili. Ste perfektní. Dúfam, že sa čoskoro stretneme na nejakom školení. (Ing. Eleonóra Jablonická, MEZON Services s.r.o.)

Dobrý deň, ďakujem za všetky užitočné témy, všetky boli zaujímavé. Prajem veľa pozitívnej energie všetkým účastníkom. (Mgr. Jozefína Uhríková)

Želám Vám veľa šťastia a ešte raz vďaka za bohatý a veľmi užitočný program pre naše spoločenstvo. Užitočné informácie pre nastávajúcu schôdzu vlastníkov. (Kristína Beňová, SVB a NP Harmanec)

Úprimne priznávam ,že som Vám nevenovala toľko času ako na predošlom online kongrese z dôvodu choroby. Ale určite to všetko doženiem cez archív, keď sa k nemu dostanem. Ste perfektní, veľmi rýchlo ste sa prispôsobili situácii. (Ing. Ľubica Pustulková, E-Byt správa domov s.r.o.)

Seminár bol super, teda časť, ktorú som videl. Určite je potrebné aby sme boli  informovaní z prvej ruky, nakoľko média, ktorým ľudia veria, podávajú úplne skreslené informácie. Ale k semináru. Najviac ma zaujímalo vystúpenie p. Ferdinandyho, s ktorým riešime poistnú udalosť a všetko čo sa týka kontroly vykurovacieho systému. Ďakujem za všetky informácie. (Miroslav Tinka, SVB NOVOMESTSKÁ 315)

Ahojte priatelia, ďakujem za pozitívnu energiu pri účasti na Vašom školení plnom nových poznatkov… Držím palce a teším sa. (Ing. Tibor Egry, Spoločenstvo vlastníkov bytov „MATUŠKOVA“)

Dobrý deň, všetka vaša práca je vynikajúca. Ak bude čas po vyúčtovaniach, tak by som však dal nejaké návrhy. (Mgr. Ján Džurňák – Domová správa)

Ďakujem za info. Je dobre, že online konferencie spracovávate do  archívnej podoby kde si môžeme pozrieť znova celú konferenciu, či nám niečo neušlo. Ešte raz ďakujem. (Ing. Ivan Fábry, Spoločenstvo vlastníkov bytov ŠTEFÁNIKOVA 316 SVIT)

Viac nezobrazovať
Lepšie správy