Čestní členovia

V ZLSBD si vážime aktivitu našich členov aj všetkých externých spolupracovníkov, vďaka pomoci ktorých sme za tri roky tam kde teraz sme.

Podľa stanov ZLSBD máme právo udeliť čestné členstvo, a tak sme túto možnosť radi využili práve pri ľuďoch, ktorých si nesmierne vážime nielen po odbornej stránke, ale aj po tej ľudskej. Na VI. online LEPŠEJ SPRÁVE 2021 sme plaketu čestného členstva odovzdali rovno trom ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia a veríme, že tento názor zastávate aj vy.

JUDr. Marek Valachovič, PhD.

Mareka Valachoviča ste mali možnosť pravidelne vidieť v odborných diskusných fórach nielen na našich kongresoch, ale aj na online seminároch.  Advokátov či právnikov špecializujúcich sa na bytovú agendu je na Slovensku veľmi málo. Je ich možné spočítať na prstoch jednej ruky. Aj preto si veľmi vážime, že práve Marek sa „pripojil“ k našej iniciatíve poskytovať správcom a predsedom pravidelné a hlavne aktuálne informácie zo sveta výkonu správy na našich podujatiach, no nielen na nich. Spolu s Marekom Perdíkom a Silviou Valichnáčovou spojili sily a svoje vedomosti a poznatky a v roku 2020 dokonca napísali publikáciu Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa bytového zákona. Zároveň je vedúcim autorského kolektívu odborného komentára k zákonu č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Marekovi sme sa za dlhoročnú spoluprácu poďakovali na VI. LEPŠEJ SPRÁVE 2021 a odmenili sme ho čestným členstvom. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať ešte veľmi dlho.

JUDr. Peter Golha

JUDr. Peter Golha, prokurátor z Generálnej prokuratúry SR, je rovnako pravidelným účastníkom našich kongresov a rôznych seminárov, či už naživo alebo online formou. Jeho odborný prínos do ZLSBD si veľmi ceníme, vzhľadom na to, že sme jediné združenie svojho druhu, s ktorým Generálna prokuratúra SR takýmto spôsobom spolupracuje. Aj téma trestného práva vo vzťahu k výkonu správy je dôležitá a svojim spôsobom výnimočná, pretože informácie k danej problematike z prvej ruky sa dozviete výhradne na našich podujatiach, na ktorých môžete Petra Golhu vidieť ako hosťa diskusných fór, ale aj pri samostatných prednáškach. Petrovu pomoc si nesmierne vážime, a preto sme sa aj jeho rozhodli vymenovať za čestného člena Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Ing. Karol Jursa

Ing. Karola Jursu z Okresného stavebného bytového družstva Dunajská streda mnohí iste dobre poznáte z rôznych seminárov či podujatí organizovaných ZLSBD. No čo ste možno netušili je skutočnosť, že OSBD DS patrilo medzi prvé družstvá, ktoré sa rozhodli vstúpiť do nášho Združenia a boli tak svojim spôsobom „priekopníkmi“. Do vtedy nášho rok fungujúceho Združenia vložil mnoho dôvery v naše schopnosti a odbornosť, za čo sme mu vďační dodnes. Veríme, že mu členstvo u nás prinieslo mnoho potrebných informácií, ktoré využil aj v praxi. Karol tento rok odchádza z družstva na zaslúžený dôchodok a my sme sa mu rozhodli preukázať úctu a dať mu najavo ako si ho vážime odovzdaním plakety čestného členstva v ZLSBD. Veríme, že si aj na dôchodku nájde čas a poctí nás svojou prítomnosťou na našich podujatiach.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy