Už teraz sa môžete tešiť na V. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020
v Grand hoteli Jasná **** v termíne 7. – 9. októbra 2020!


Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom a partnerom za skvelú atmosféru, ktorú ste počas kongresu spoluvytvárali a ďakujeme aj za všetky spätné väzby, ktoré k nám postupne prichádzajú a vďaka ktorým sa posunieme opäť o krok vpred pri organizovaní nasledujúcich podujatí.

Na vašom názore nám naozaj záleží. Ďakujeme aj za konštruktívne pripomienky, ktoré sme získali z vyplnených dotazníkov na kongrese. Budeme sa ich snažiť zapracovať už pri organizácií októbrového kongresu, na ktorom vás všetkých opäť radi uvidíme!

Záštitu nad jarným kongresom prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou vlastníkov bytov. Kongresu sa zúčastnilo 237 účastníkov a 17 účastníkov bolo súčasťou kongresu prostredníctvom živého vysielania. Poďakovanie patrí našim generálnym partnerom UMYJEM TO SK s.r.o. Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. a Finlegal services, s.r.o., ako aj všetkým ostatným partnerom kongresu, bez ktorých by sme náš kongres nezorganizovali na takej vysokej úrovni.

IV. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020 v číslach

Spätná väzba od účastníkov kongresu nás posúva ďalej, a preto ďakujeme každému, kto vyplnil náš dotazník. Ako vaše odpovede na naše otázky vyzerajú v číslach?

99% účastníkom vyhovuje program kongresu zostavený z prevažne diskusných fór a až 100%-tám sa páčila zmena oproti minuloročnému kongresu, kedy sme tentokrát 10-minútové prednášky partnerov umiestnili pred a po diskusných fórach ako osvieženie programu. 97% opýtaných vyhovuje časový rozvrh programu tak ako bol zostavený. Našlo sa aj niekoľko konštruktívnych poznámok, na ktoré budeme prihliadať pri koncipovaní nasledujúcich podujatí. Niektorým účastníkom sa zdalo, že 10-minútové prednášky partnerov sú príliš krátke alebo že 4 dni kongresu sú veľa, či program bol veľmi nahustený a tak neostal dostatočný priestor na otázky z pléna. Zostaviť program tak, aby vyhovoval úplne každému je naozaj náročné. Budeme sa však snažiť urobiť všetko preto, aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu účastníkov. Medzi TOP témy účastníci zaradili väčšinu diskusných fór, medzi ktoré patrili napríklad diskusné fóra na tému vymožiteľnosti domového poriadku, 50 + 15 téz nového bytového zákona, príprava a realizácia domovej schôdze a obnova bytových domov v 21. storočí. Mnohí z opýtaných sa vyjadrili, že program im vyhovoval a nechýbala im žiadna téma. Niektorí by sa radi dozvedeli viac o obnoviteľných zdrojoch energie alebo inteligentných technológiách využiteľných pri správe bytových domov. Určite sa budeme snažiť podobné témy zaradiť do programu na jesennom programe. Až 99% opýtaných hodnotilo úroveň programu na veľmi vysokej úrovni a celkový dojem z kongresu hodnotili respondenti ako veľmi pozitívny. Účastníkov sme sa pýtali aj na to, ktorý mesiac konania sa kongresu na jar by im vyhovoval najviac. 50% opýtaných vyhovuje konanie sa kongresu v marci, 36% sa vyjadrilo, že by sa mal kongres konať vo februári a podľa 14% účastníkov by sa mohol kongres uskutočniť v apríli. Naše Združenie organizuje kongres 2x do roka. Na to, či to účastníkom vyhovuje sme sa tiež opýtali. 54% z opýtaných sa vyjadrilo, že by im stačil kongres 1x do roka a 46% účastníkov by nič nemenili a priali by si aby sa kongres uskutočňoval 2x do roka.

Všetky výstupy z dotazníkov sú pre nás naozaj dôležité pri organizovaní ďalších podujatí, a preto budeme vďační za každú ďalšiu spätnú väzbu.

Čo o kongrese povedali niektorí partneri a účastníci?

A ako to na našom kongrese vyzeralo?

Archív prednášok a diskusných fór bude spracovaný v priebehu nasledujúceho týždňa a následne bude umiestnený na tejto podstránke. O jeho spustení vás budeme určite informovať.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na všetky ďalšie stretnutia!


Čoskoro na našej podstránke pribudnú aj videá z kongresu a tiež videoarchív


Napísali ste o nás

Dovoľte mi  poďakovať  a zložiť poklonu  Vám všetkým za výborne zvládnutú organizáciu kongresu. Odbornosť prednášajúcich  bola opäť na vysokej úrovni a diskusné fóra  splnili očakávania. Sprievodný program bol super.  Škoda, že pre krátkosť času nie je možné zodpovedať všetky otázky. Jedinú výhradu mám (a to som zachytil u viacerých) na zlú činnosť vzduchotechniky v kongresovej sále. Fungovala v režime  nedýchateľne/zima ( viac zima). (Bc.Marcel Takáč, Stavebné bytové družstvo I, Košice)

Posledný kongres bol pre mňa ako predsedu spoločenstva programovo najlepší. Absolvoval som všetky prednášky (okrem piatku, kde som absolvoval len prvú). Každá jedna ma zaujala a mala mi čo dať. Kiež by sa Vám to podarilo podobne vyskladať aj do budúcnosti.  To sa už teraz teším na kongres v jesennom „termeňi“ 😁 (Ing. Vladimír Hebert, SVB P.O.Hviezdoslava 616 Levice)

Na kongrese som bol prítomný už od nultého dňa, ktorý bol svojim obsahom jedinečný a myslím, že prítomných účastníkov určite veľmi zaujal množstvom téz využiteľných v príprave nového bytového zákona, určite to hodnotím ako pozitívum. Možno trochu mi chýbala väčšia interaktivita s prítomnými poslucháčmi, ale pri prezentovaní 65 téz tiež chápem, že časovo to proste nebolo možné. Každopádne to bolo prvé predstavenie týchto téz na takejto veľkej akcii ZLSBD, na prejednanie a pripomienkovanie má každý možnosť priamo na webovej stránke ZLSBD, prípadne na akciách organizovaných vyslovene len k týmto tézam. K samotnému kongresu nemám absolútne žiadne výhrady, naplnil moje očakávania a tiež očakávania mojich kolegov, ktorí sa kongresu zúčastnili. Program bol nabitý užitočnými informáciami na celé dni a myslím, že cesta diskusných fór sa ZLSBD opäť vyplatila a vo väčšine určite naplnila očakávania ostatných účastníkov. Na záver by som sa rád poďakoval všetkými pracovníkom ZLSBD za veľmi milý, odborný a priateľský prístup počas celého kongresu a držím im palce, aby ďalšie akcie boli minimálne na takejto úrovni ako Lepšia Správa 2020 vo Vyhniach. (Ing. Maroš Čulák, Správcovské bytové družstvo IV Košice)

Ďakujem Vám veľmi pekne za výborný kongres! Celý program bol výborný, aj jeho vyskladanie – diskusie, reklamní partneri, … Veľmi dobrá bola aj účasť zástupcov SOI, Ministerstva či Generálnej prokuratúry. (Ing. Tatiana Kaščáková, SUBOP plus Košice)

Bolo to veľmi príjemné a užitočné počas všetkých 4 dní. Príprava super, realizácia  tiež, prostredie tiež veľmi príjemné aj personál hotela. Veľká vďaka za všetku príprava celému Vašemu kolektívu. (Ladislav Vojtišek, SVB Solivarská 11 – 19 Bratislava)

Ďakujem za Vašu prácu pre SVB a môžem potvrdiť, vždy sa nájde niečo čo je pre nás nové alebo zopakovať a potvrdiť niečo staré. Pekný zvyšok dňa všetkým prajem. (Mária Lászlová, SVB KIMOVSKÁ, č. 12-16 Zvolen)

Ďakujem veľmi pekne za, už tradične, veľmi dobre zorganizovaný kongres, aj keď tentokrát sa tie moderované diskusie až príliš niesli v znamení zástupcov vedenia ZLSBD. Ale boli obsažné, nie všetko sa dá vyriešiť za pár minút, tak hodnotím kongres ako úspešný a veľmi pekne ďakujem celému organizačnému tímu. (Ing. Miloš Blanárik, SVB Pínia Bratislava)

V ZLSBD je naše SVB len krátko a kongres bol prvá akcia, na ktorej som bola. Bola som len 1. deň, zameranom na členov ZLSBD, lebo som nechcela finančne zaťažiť naše malé SVB. Musím vás naozaj veľmi pochváliť, ale naozaj veľmi. Žiadne zbytočné reči, praktické, zrozumiteľné, priateľské.  Kongres ZLSBD bol pre mňa veľmi príjemným a užitočným osviežením a veľa som sa dozvedela a cítila sa veľmi príjemne. Ďakujem aj za kvalitné ponožky od kvalitných Fusaklí. Na ponožky som zaťažená, sama ich ručne pletiem. Možno na budúce stretnutie vytvorím aspoň 1 pár špeciálny pre ZSLBD :-))). (Ing. Ľudmila Hoffmanová, SVB Katarínska Huta 473 a 474)

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy