Časopis Zlepšovák správcu bytových domov


Pre členov nášho združenia vydávame 4x do roka časopis „Zlepšovák“ s odbornými článkami z rôznych oblastí života bytového domu a výkonu správy. Obsahuje pravidelné rubriky a najmä právne otázky riešené optikou praxe. Rozsah je 70 – 80 strán.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy