Videonávody aktivácie a užívania elektronickej schránky pre spoločenstvá vlastníkov bytov a neb. priestorov

Najlepšou formou učenia sa je praktická skúsenosť. V snahe vám čo najviac uľahčiť námahu spojenú s aktivovaním elektronickej schránky vám prinášame videonávody, ktoré sú jednoduchou ukážkou všetkého, čo k nastaveniu a užívaniu elektronickej schránky potrebujete. Pre niekoho táto činnosť predstavuje malú a pre niekoho veľkú prekážku. Každopádne ide o povinnosť, na ktorú sa treba pripraviť zodpovedne a hlavne odborne v záujme jej efektívneho užívania.

Po kliknutí na konkrétne video sa vám pustí podrobný návod formou obrazu a zvuku s užitočnými informáciami do praxe.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy