VIII. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2022

Budúcnosť sa začína už dnes“

Všetky diskusné fóra a prednášky z VIII. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2022 si môžete pozrieť po kliknutí na tlačidlo nižšie. Každý kto sa kongresu zúčastnil či už osobne alebo prostredníctvom online sledovalia obdržal prístupové údaje, pomocou ktorých sa do archívu môže dostať. Tí z vás, ktorí sa kongresu nestihli zúčastniť osobne ani online, si môžu prístup stále zakúpiť. Členovia ZLSBD si môžu prístup k archívu zakúpiť za poplatok 49 eur a nečlenovia za 100 eur.

Už teraz sa môžete tešiť na IX. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2022 v hoteli Sitno**** vo Vyhniach, v termíne 19. – 21. októbra 2022!

Ako bolo na VIII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

Čo povedali účstníci o VIII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

Ďakujeme!

Všetkým účastníkom, partnerom aj diskutujúcim by sme sa ešte raz chceli srdčene poďakovať nielen za účasť, ale aj za skvelú atmosféru, ktorá vládla počas všetkých troch dní kongresu. Veríme, že sa vám páčila odborná časť programu a že ste sa zabavili aj večer na našom kultúrnom programe. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia či už na našich seminároch a workshopoch, ktoré pripravujeme, alebo na našom jesennom kongrese, ktorého termín si už teraz poznačte do kalendárov.

Za každú spätnú väzbu, či už k odbornému programu alebo organizácii budeme naozaj vďační. So všetkými vašimi postrehmi ďalej pracujeme a snažíme sa ich zapracovať pri organizovaní ďalšieho kongresu.

Kongresu sa zúčastnilo 212 účastníkov, z toho  62 účastníkov bolo súčasťou kongresu prostredníctvom živého vysielania. Poďakovanie patrí našim generálnym partnerom FAMUS s.r.o. Finlegal services, s.r.o., ako aj všetkým nižšie uvedeným partnerom kongresu, bez ktorých by sme náš kongres nemohli zorganizovať.

Na programe odoznelo až 18 diskusných fór

Pre účastníkov kongresu sme zostavili pútavý odborný program plný interaktívnych diskusných fór doplnený o prednášky partnerov. Teší nás, že pozvanie do odborných diskusií prijali mnohí odborníci a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, prijali pozvanie prostredníctvom online pripojenia. Počas kongresu odzneli témy ako Rozhodovanie vlastníkov o tej istej veci a problém zmeny rozhodnutia vlastníkov do jedného roka, Chaos v účtovníctve SVB a cesta von, Archivácia dokumentov a dokladov domu, Primerané použitie ustanovení zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iných právnych predpisov na výkon správy domu, Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ich metafyzika, Návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa a novela zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Nové pravidlá práv k cudzím veciam v novom zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách pri výkone správy, Metodika zohľadnenia miery využívania spoločných častí a zariadení vlastníkmi nebytových priestorov
podľa § 10 ods. 1 BytZ., Návrh novely zákona o tepelnej energetike v rovine zmeny postavenia bytových domov s vlastnou kotolňou a BOST. Výsledky medzirezortného pripomienkového konania, Problematika cien energií vo vzťahu k možnostiam správcov a ich (ne)regulácia, Obnoviteľné zdroje energie v kontexte bytových domov v praxi dnes a v skorej budúcnosti, Praktické problémy prevodu spoločných zariadení do vlastníckeho práva vlastníkov bytov a neb. priestorov v bytovom dome, no riešili sme aj aktuálne otázky obnovy bytových domov a jej financovanie. Účastníci sa dozvedeli odpovede na otázky či ich poistná zmluva obsahuje dostatočné krytie pre ich bytový dom a kto je vlastníkom tepelnej prípojky po novele zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.


Oxfordská debata na tému IČO bytového domu

Oxfordská debata, ktorá sa stala za posledné roky súčasťou našich kongresov bola tentokrát venovaná téme IČO bytového domu a identifikátor adresy domu ako nevyhnutný inštitút de lege ferenda. Označenie zmluvných strán vo vzťahoch pri výkone správy je podľa ZLSBD zbytočne právne komplikované a v praxi problematické. Spôsobuje to najmä identifikačné číslo buď správcu domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov a neb. priestorov, ktorí síce konajú pri výkone správy v mene a na účet vlastníkov, ale vo všeobecnosti sú to práve oni, ktorí sú chápaní ako zmluvná strana. Všetko by sa vyriešilo jednoduchým označením skupiny vlastníkov napr. identifikačným číslom, pod ktorým by vystupovali ako zmluvná strana. Prečo by to malo byť práve identifikačné číslo a nie iný identifikátor, bolo predmetom práve tohtoročnej Oxfordskej debaty. Debaty sa zúčastnil JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, správca bytových domov Peter Plávala, VSD, s. r. o. a JUDr. Bohuslav Švamberk zo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s., ktorý porozprával, že v Česku podobný princíp funguje.

Bohatý večerný program

V stredu večer mali účastníci možnosť naživo stretnúť speváčku Gizku Oňovú, ktorá sa postarala o úžasnú atmosféru. Mnohí si zaspievali aj zatancovali. Po jej vystúpení na scénu nastúpil DJ Apa Egry, ktorý roztancoval doslova celé pódium. Vo štvrtok sme zmenili štýl a zaskákali sme si pri koncerte hudobnej skupiny POLEMIC, ktorá práve na našom kongrese odštartovala svoje prvé tohtoročné verejné vystúpenie.


VIII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2022 vo fotografiách

Referencie od účastníkov VIII. kongresu LEPŠIA SPRÁVA

„Bolo super a dobrá organizácia, teším sa na jesenné stretnutie. Dúfam, že bude všetko v poriadku, aby sa mohlo konať. Ešte raz vďaka.“
Ladislav Vojtišek, Spoločenstvo vlastníkov bytov Solivarská 11-19, Bratislava


„Ďakujem aj ja Vám ešte raz za perfektne pripravený kongres a možnosť byť opäť raz jeho súčasťou. Cítil som sa tam výborne tak ako obvykle.“
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát a konateľ spoločnosti VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.


„Ráno to bolo kruté vrátenie sa do reality skutočného života správcu. Bolo nám fantasticky, vyčistili sme si hlavy. A do života sme si dali záväzok: Zákony nemáme brať gramaticky, ale máme používať zdravý sedliacky rozum. A hlavne VĎAKA za mravenčiu prácu pri formulácii, pripomienkovaniu zmien pri zákone č. 182 alebo 657. VIII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2022 bol skvelý aj vďaka Vám.“
Ing. Pustulková Ľubica, E-Byt správa domov s.r.o.


„Bolo to značne poučné a plodné 🙂  Problém je iba v tom, že nám úrady a ich zákony iba nakladajú a nič nepridajú. Týmto tempom zvyšovania rozsahu povinností budeme musieť prijať min. ďalších dvoch ľudí. Inak super 😀👍“
Miroslav Cích, AMC správa nehnuteľností, s.r.o.


„Ďakujem za pozvanie a organizáciu, bol som prvý krát a dúfam, že nie naposledy, bolo to naozaj na úrovni podujatie 🙂“
Mgr. Stanislav Laktiš, projektový manažér, Odbor medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA


„Mnoho nových poznatkov, dobré jedlo, výborná atmosféra. Veľká spokojnosť. Vidíme sa na jeseň.“
Jozef Villém, SVB 2836 Levice

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy