Na jeseň 2021 ZLSBD zorganizovalo prvé dvojdňové podujatie svojho druhu, odborný seminár s názvom Bratislavské správcovské dni, ktorého sa napriek pandémii zúčastnilo cez 80 účastníkov. Cieľom bolo zamerať sa na problémy týkajúce sa správcov a spoločenstiev vlastníkov a poskytnúť im relevantné odpovede na ich otázky nie iba v kontexte Bratislavského kraja. Menšia časť programu však bola prispôsobená práve správcom z Bratislavy a širšieho okolia. V podobnom duchu plánujeme za priaznivejších pandemických podmienok uskutočniť takýto druh semináru aj v iných krajských mestách, so zameraním na problémy lokálneho charakteru.

V prípade, ak ste sa semináru nestihli zúčastniť, stále si môžete zakúpiť prístup k videoarchívu všetkých diskusných fór a prednášok z oboch dní, ktoré na Bratislavských správcovských dňoch odzneli. Prístup je spoplatnený sumou 59 eur. Členom ZLSBD sa táto čiastka pripíše do kreditov vo forme „bytíkov“, za ktoré si budú môcť zakúpiť vzorové zmluvy a dokumenty v našom E-SHOPE.