ČLENSTVO V ZLSBD A BYTÍKOVÝ KREDIT ZA 2%

Ušetrite na členskom príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov. Potešia nielen nás, ale aj vás. Je to úplne jednoduché!

Znížte si členský príspevok v našom združení prostredníctvom inštitútu 2% z daní z príjmov. Sumu, ktorú nám poskytnete

1. vám môžeme odpočítať z členského príspevku na nasledujúcich 12 mesiacov, prípadne vám pokryje celú výšku poplatku alebo
2. vám týmto spôsobom navýšime bytíkový kredit na našej webovej stránke.

A tomu my hovoríme spokojnosť na oboch stranách! Cieľom Združenia je, aby sa členom mohla stať každá osoba, ktorá má záujem o praktické informácie z oblasti správy bytových domov, obnoviteľných zdrojov energie, legislatívy, technického zariadenia budov, komunikácie v bytovom dome a ktorá má záujem byť súčasťou komunity ľudí, ktorí sa snažia presadiť nové a inovatívne riešenia do legislatívy. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na info@lepsiasprava.sk

Postup krokov na poukázanie 2% ak ste zamestnancom

 1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Pri vyplňovaní údajov zaškrtnite možnosť identifikácie vašej osoby, inak nebude možné platbu priradiť k vašej osobe
 4. Najneskôr do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (na podateľňu, alebo poštou)
 5. Detail vyhlásenia zašlite e-mailom na: info@lepsiasprava.sk

Postup krokov na poukázanie 2% ak ste podnikateľom

Ak právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za predchádzajúci kalendárny rok NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane z príjmov na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.


Ak právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za predchádzajúci kalendárny rok DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane z príjmov na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako napr. po minulé roky).

 1. Vyplňte tlačivo Daňové priznanie k dani príjmov právnickej osoby
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa
 3. Pri vyplňovaní údajov zaškrtnite možnosť identifikácie vašej osoby, inak nebude možné platbu priradiť k vašej osobe
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Preto najneskôr do 30. apríla kalendárneho je potrebné riadne vyplnené daňové priznanie odoslať prostredníctvom elektronického systému. V tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmu.
 5. Detail daňového priznania zašlite e-mailom na: info@lepsiasprava.sk
V PRÍPADE ODKLADU DAŇOVÉHO PRIZNANIA, MÔŽE PRÁVNICKÁ OSOBA DAROVAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NAJNESKÔR DO TEJTO PREDĹŽENEJ LEHOTY. 

Údaje potrebné k vyplneniu časti daňového priznania

 • Adresa: Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 23, 811 05 Bratislava
 • IČO: 51264412
 • DIČ: 2120690902
Viac nezobrazovať
Lepšie správy