Semináre

Semináre Legislatívny kompas správcu
Zamerané sú na zvyšovanie informovanosti a podporu kvality správy v bytových domoch, predovšetkým v oblastiach ekonomiky, práva, ľudí, techniky a energetiky. Podujatia sú koncipované tak, aby poskytovali základný pomocný nástroj pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti, bytové družstvá, ako aj pre samotných vlastníkov bytových bytov. Účastníci získajú hlavne odpovede na otázky z oblasti správy a prehľad o legislatívnych zmenách.

Bezplatné Semináre o lepšej správe bytových domov
Tento druh seminárov organizujeme za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

Workshop ONE-on-ONE
Moderná koncepcia workshopu formou „jeden na jedného“ alebo „tvárou v tvár“. V zahraničí často využívané efektívne a najúspešnejšie nadviazanie kontaktov medzi stranami dopytu a ponuky. Podstatou workshopu je poskytnúť pre každého zo strany správcov bytových domov a partnera workshopu rovnaký časový priestor, v ktorom je možné individuálne analyzovať otázky a problematiku a dospieť tak k riešeniam problémom toho ktorého subjektu. Tematicky je workshop zameraný najmä na problematiku technického zabezpečenia budov, obnovu a jej financovanie a iných súvisiacich tém. Hlavným cieľom workshopu je nadviazať s každým partnerom workshopu individuálny kontakt počas presne stanoveného časového limitu 15 minút, uplatniť princíp „každý s každým“ (každý správca s každým partnerom, poskytnúť presne stanovený limit 15 minút a dosť (každý partner má presne vyhradených 15 minút pre každého správcu), s každým individuálne (nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale o prezentáciu tovaru alebo služieb každému správcovi zvlášť), analýza konkrétnej problematiky pre každého správcu individuálne podľa jeho požiadaviek.

 

V roku 2018 sme zorganizovali 47 SEMINÁROV
a zúčastnilo sa ich viac ako 1100 POSLUCHÁČOV.

Seminár o lepšej správe bytového domu v Šali
20.02.2019
0
Seminár o lepšej správe bytového domu v Senici
21.02.2019
0
Seminár o lepšej správe bytového domu v Bardejove
04.03.2019
0
Odborný seminár pre mestské bytové podniky, obce a mestá v Košiciach
05.03.2019
60 / 40 €
Seminár o lepšej správe bytového domu v Košiciach
06.03.2019
0
Seminár o lepšej správe bytového domu vo Vranove nad Topľou
07.03.2019
0
Odborný seminár pre mestské bytové podniky, obce a mestá v Bratislave
12.03.2019
60 / 40 €

Referencie

Ďakujem organizátorom „Združenia“ za usporiadanie seminára o lepšej správe BD, bol podnetný a poskytol mi priestor pre doplnenie si vedomostí v danej oblasti. (Viera Maťašovská, Bratislava)

Hodnotím vysoko kladne. Výber tém aj jednotlivých lektorov. (Milan Repka, Prievidza)

Robíte to dobre, pokračujte. Chýba nám na trhu takáto barlička. (Katarína Demeterová, Dolný Kubín)

Oceňujem výbornú pripravenosť prednášajúcich, vhodné prostredie a audio video zrozumiteľnosť. (Ing. Tibor Egry, Košice)

Paráda, prednášky krátke, výstižné a k veci. Veľké plus! (Viliam Blažo, Banská Bystrica)

Spokojnosť, nakoľko sa riešia reálne potrebné veci, nie len teória. (Petra Frková, Martin)

Ďakujem za široký záber prednášajúcich témach, čo mne ako predsedu SVB opäť rozšírilo vedomosti z oblasti správy domu. Takéto vecne a vysoko odborné semináre sú pre každého predsedu prínosom. (Anna Ovesná, Trenčín)

Myslím si, že ZLSBD má dynamiku, moderný smer a veľkú perspektívu do budúcnosti v tejto oblasti. (Ing. Andrej Bača, Humenné)

Mohlo by vás tiež zaujímať

Právo vlastníka nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a spracovanie osobných údajov vlastníka na základe § 38 ods. 10 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách

29. 01. 2019 - Mgr. Tomáš Baran a JUDr. Mgr. Marek Perdík

Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa v rámci svojej činnosti pravidelne dopytuje u kompetentných orgánov verejnej moci na…

Čítať ďalej

Naša mediátorka na SME

11. 10. 2018 - Mgr. Silvia Valichnáčová

Šírime myšlienku alternatívnych riešení sporov. Mediácia je skvelou odpoveďou. Viac sa o nej a o riešeniach dočítate na…

Čítať ďalej