Mediálni partneri

JAGA GROUP, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava


e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel: 0903 245 665 tel: 02/50 200 205
www.jaga.sk

INPROST s.r.o.

Smrečianská 29, 811 05 Bratislava


tel: 02/446 31 194
www.obecne-noviny.sk

Týždenník TREND

News and MediaHolding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava 3


e-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk
tel: (02) 32 153 111
www.etrend.sk

RIMAVINY

Mesačník pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota RSNET s. r. o., 979 01 Rimavská Sobota


Sninské noviny

Nezávislý regionálny týždenník okresu Snina, Ing. Michal Fečik – PRESS, Sninské noviny, Staničná 1026, 069 01  Snina


e-mail: sninskenoviny@gmail.com
tel.: 0907 952 738
www.snina.sk

Bratislavský Kuriér

Mesačník, Sedlárska 8, 81101  Bratislava 1


e-mail: redakcia@bakurier.sk
tel.: +421 917 282 203
www.bakurier.sk

 

AHOJ TV

Spravodajský portál v Prešovskom kraji, Slovenská 1, 085 01 Bardejov


Svit

Informačný spravodajca občanov mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, 052 78 75 117


e-mail: redakcia@svit.sk
tel.: 052 78 75 117
www.svit.sk

 

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Najväčší odborný vydavateľský a vzdelávací dom na Slovensku.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01  Žilina


e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 7053 222
www.pp.sk

EUROKÓDEX, s.r.o.

Vydavateľstvo hodnotnej literatúry
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01  Žilina


e-mail: eurokodex@eurokodex.sk
tel.: 0905 404 742
www.eurokodex.sk

Mediálny dom KOŠICE:DNES

Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice


POKROK

Spravodajský týždenník pre okres Veľký Krtíš
SNP 29, 990 01  Veľký Krtíš


Viac nezobrazovať
Lepšie správy