Mediálni partneri

TV Bratislava

Nový TV formát od ZLSBD v spolupráci s TV Bratislava


INPROST s.r.o.

Smrečianská 29, 811 05 Bratislava


tel: 02/446 31 194
www.obecne-noviny.sk

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Najväčší odborný vydavateľský a vzdelávací dom na Slovensku.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01  Žilina


e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 7053 222
www.pp.sk

EUROKÓDEX, s.r.o.

Vydavateľstvo hodnotnej literatúry
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01  Žilina


e-mail: eurokodex@eurokodex.sk
tel.: 0905 404 742
www.eurokodex.sk

Viac nezobrazovať
Lepšie správy