Praktikum správy bytových domov

Prvé Praktikum v roku 2019 so šesťdesiatimi otázkami a odpoveďami z priamej praxe správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Praktikum je rozšírenou náhradou rubriky „Otázky a odpovede“, ktorá bola pravidelnou súčasťou časopisu Zlepšovák správcu bytových domov. Spracovanie Praktika je tiež dôsledkom existencie nového typu seminára s rovnakým názvom, ktorý sme ako Združenie pre lepšiu správu začali organizovať najmä pre našich členov. Praktikum je tiež stálou súčasťou programu konferencií a kongresov „LEPŠIA SPRÁVA“ s pozitívnou odozvou zo strany ich účastníkov.

Odpovedajú

  1. JUDr. Mgr Marek Perdík (predseda ZLSBD)
  2. JUDr. Marek Valachovič, PhD. (advokát Valachovič & Partners s.r.o.)
  3. Miroslav Kantner (Asociácia vlastníkov bytov)
  4. Ing. Otília Leskovská (odborná konzultantka ZLSBD)
  5. Mgr. Silvia Valichnáčová (právnička ZLSBD)

Viac nezobrazovať
Lepšie správy