X. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA

Dobro vs. pravda ako princípy výkonu správy“

VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM A PERTNEROM ĎAKUJEME!

Všetkým účastníkom, partnerom aj diskutujúcim by sme sa ešte raz chceli poďakovať. Teší nás vaša účasť, ale aj to, že sme spoločne opäť vytvorili skvelú atmosféru. Veríme, že vám účasť na kongrese dala okrem nových informácií aj nové priateľstvá a kontakty, ktoré budete môcť využiť nielen vo svojom profesijnom živote, ale aj v tom súkromnom. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia na našich seminároch a workshopoch, ktorých termíny a programy môžete nájsť na tomto ODKAZE.

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia na jesennom kongrese.

Za každú spätnú väzbu, či už k odbornému programu alebo organizácii budeme naozaj vďační. So všetkými vašimi postrehmi ďalej pracujeme a snažíme sa ich zapracovať pri organizovaní ďalšieho kongresu.

Kongresu sa zúčastnilo 173 účastníkov. Poďakovanie patrí našim generálnym partnerom PREMIUM INSURANCE COMPANY, FERDINANDY Consulting Slovakia www.likvidaciasvb.sk, ako aj všetkým nižšie uvedeným partnerom kongresu, bez ktorých by náš kongres nebolo možné zorganizovať.

VIDEO Z X. KONGRESU LEPŠIA SPRÁVA 2023

Čo povedali účastníci o X. odbornom kongrese

LEPŠIA SPRÁVA 2023

Diskusné fóra s odborníkmi

Na X. odbornom kongrese odoznelo vyše 20 diskusných fór. Diskusné fóra sa snažíme obohatiť o odborníkov, ktorí prispejú k téme skúsenosťami z dlhoročnej praxe. Tento rok sme pozvali aj hostí z verejnoprávneho sektora. Sme radi, že pozvanie prijala aj zástupkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným posthnutím, generálny sekretár Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a mnoho ďalších. Diskutovali sme aj o čoraz dôležitejšej téme, ktorou je podpora ekologických riešení v bytových domoch a taktiež aj o téme digitálnej bezpečnosti. Účastníci sa mohli odborníkov z praxe opýtať na otázky, ktoré ich v týchto oblastiach najviac zaujímajú. Medzi ďalšiu nemenej dôležitú tému určite patrila aj otázka elektromobility v bytových domoch.

Večerný program si užil každý

Stredajší večer patril kapele SWAYBAND, ktorá nás skvele zabávala piesňami od slovenských, ale aj zahraničných interpretov. Taktiež si účastníci mohli urobiť aj uletené fotky vo fotokútiku, ktorý bol pripravený. Štvrtok odštartoval program skvelý tanečník Laco Cmorej s retro tanečným workshopom, ktorým rozhýbal kosti a vyčaril úsmev na tvárach každému z účastníkov. Hneď potom sme si mohli overiť získané tanečné zručnosti na parkete a skvele nám ku tomu zahrali chalani z hudobného projektu MALALATA. Za skvelú atmosféru všetkým ďakujeme!

X. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023 vo fotografiách

Prezentácie a články partnerov z kongresu

FAMUS – generálny partner – starostlivosť o fasádu
BM ELEKTRO – Profesionálni elektrikári
THERMO/SOLAR Žiar – Solárne systémy pre bytové domy
SLSP – Financovanie obnovy bytových domov
ŠFRB – Financovanie obnovy BD prostredníctvom ŠFRB
DRYSTAR – sanácia po zatečení vodou

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
VERENOPRÁVNY PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNY PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy