Všetky prednášky a diskusné fóra zo VII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2021 sme spracovali do prehľadného videoarchívu. Každý účastník kongresu aj online sledovalia dostali prístupové údaje, pomocou ktorých sa do archívu môžu dostať.

Pozrite si videozáznamy z troch dní odborného programu, ktorý obsahoval vyše 20 diskusných fór a desiatky ďalších prednášok.

Tí z vás, ktorí ste sa kongresu nestihli zúčastniť osobne ani online, si môžete prístup stále zakúpiť. Členovia ZLSBD si môžu prístup k archívu zakúpiť za poplatok 49 eur a nečlenovia za 100 eur po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Čo sa dozviete?

 • Ako správne nastaviť systém elektronického hlasovania?
 • Ako sa bude vykonávať správa domu obstaraného alebo postaveného na účely podpory nájomného bývania?
 • Ktoré legislatívne tendencie budú smerodajné pri úprave bytového zákona do 31.12.2023?
 • Je právo odpojenia domu od CZT realizovateľné aj po novele zákona v roku 2021?
 • Z akých zdrojov platiť a ako správne zdaniť a odovodovo zaťažiť odmenu osôb pri výkone správy?
 • Môže orgán činný v trestnom konaní nariadiť povinnú správu zaisteného majetku?
 • Možno použiť fotografiu vlastníka porušujúceho domový poriadok ako dôkaz pre udelenie sankcie?
 • Aká je úloha správcu pri uplatňovaní zodpovednosti za vady domu?
 • Čo získajú vlastníci technickým odborným auditom domu?
 • Je slovenská technická norma záväzná?
 • Čo je “skryté riziko” v otázkach písomného hlasovania?
 • Akým smerom sa budú uberať zmeny v pravidlách rozpočítania?