V mene celého tímu Združenia pre lepšiu správu sa chceme všetkým účastníkom, prednášateľom a partnerom, POĎAKOVAŤ za skvelú atmosféru počas celého kongresu. Vaše reakcie a referencie si veľmi vážime a podporujú nás v tom, čo pre lepšiu správu bytových domov na Slovensku robíme. Veľká vďaka patrí aj hotelu za perfektné služby.

ZBORNÍK PREDNÁŠOK KONGRESU LEPŠIA SPRÁVA 2018

 

Pozrite si video, v ktorom nájdeme vyjadrenie prednášajúcich účastníkov o kongrese.

 

Príjemná atmosféra zastrešovala programom naplnené tri dni kongresu v Jasnej.

Napísali ste o nás

Zúčastnila som sa kongresu Lepšia správa 2018 v Jasnej. Touto cestou Vám chcem srdečne poďakovať za príjemne strávené dni. Odniesla som si z kongresu podnetné informácie, ktoré nám pomôžu zefektívniť správu nájomných bytov vo vlastníctve obce. Získala som odpovede na otázky, ktoré sa týkajú nás obcí, ako jediných vlastníkov nájomných bytov a ktorých správu si vykonávame sami. Kongres bol zorganizovaný na vysoko profesionálnej úrovni.

Ing. Jana Matiašková, starostka obce Lazany


Som veľmi spokojná s mojim rozhodnutím zúčastniť sa tejto konferencie. Malo to skutočne vysokú organizačnú a profesionálnu úroveň. Vážne rozmýšľam o vstupe do Vášho združenia.

Ing. Banduričová Natália, SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov


ĎAKUJEM všetkým ktorí organizovali podľa mňa veľmi vydarený kongres. Prihlášku pošlem hneď ako mi rekonštruujú kanceláriu.

E-Byt správa domov s.r.o., Poprad

Prvý pohľad na program vzbudil hrôzu, ako sa to zvládne. Super boli vymyslené kratšie prednášané sekvencie. Organizácia super, prostredie, ubytovanie a hlavne strava na vysokej úrovni…. neužili sme si relaxačné aktivity kvôli bohatému zaujímavému programu, ktorý sme chceli v čo najširšej miere využiť a na ostatné neostával čas… ale to nie je podstatné. Kvitujem veľký prínos v orientácii (sa) v (pre mňa novej ) problematike správcovstva, katastra, legislatívy s tým spojenej… veľa podnetov dali aj vystúpenia zástupcov partnerských organizácií v oblasti ďalších postupov riešenia problematiky odpočtov, poistenia a pod. Vážim si zapojenie vysoko kvalitných lektorov pri riešení niekedy aj triviálnych sporov, problémov. Veľmi náročné bolo dva a pol dňové sedenie (keď sme chceli absolvovať čo najväčší, najširší okruh problematiky), avšak bolo to veľmi efektívne, neunavujúce a až na troj, štvormiestnosťové prelínajúce sa „dobré“ prednášky, to bolo OK.
Ďakujem za profesionálny prístup, kvalitu a vysokú odbornosť a hlavne možnosť odkomunikovať si niektoré úzko špecializované problém medzi štyrmi očami s odborníkom…
Zaujala ma možnosť využitia hodnotenia prednášajúcich priamo na alebo po prednáške a položenie otázky v priebehu prednášky, čo spravilo z prednášok kombináciu „povinného“ s „aktuálnym problémom z praxe“… Ďakujem

Ing. Gabriela Demčáková, Bytové družstvo Humenné

Spoločenstvo vlastníkov bytov Kukučín, so sídlom Tr.SNP č.9 v Košiciach, vyjadruje poďakovanie JUDr.Mgr.Marekovi Perdíkovi a jeho tímu, za jedinečnú úroveň kongresu. Ako predsedníčka 92,bytového spoločenstva od r.2001, ktorá sa po celé roky usilovala vzdelávať sa, priznávam, že nič podobné som neabsolvovala, a preto ešte raz vyjadrujem
p o k l o n u :
– prednášajúcim  tímu „Lepšia správa“
– ale tiež za organizačné zabezpečenie pre účastníkov kongresu.
Záverom konštatujem, že prvý interaktívny kongres  pre predsedov spoločenstiev a správcov bytových domov, splnil svoj  profesionálny účel a hodnotím ho vysoko pozitívne.

Kamila Lévayová, predseda SVB Kukučín v Košiciach

Ďakujem za vynikajúcu akciu v nádhernom prostredí našich hôr. Prednášky mali požadovanú kvalitu – vynikajúcu. Prednášajúci boli ochotní odpovedať na všetky otázky – aj mimo svojej prednášky, niekde mimo priestorov kongresovej sály. Témy prednášok a diskusií boli aktuálne a „horúce“. Zodpovedané boli na profesionálnej úrovni. Bola len veľká škoda, že sa človek nevedel rozdeliť do všetkých kongresových sál – v rovnakom čase prebiehali rovnako dôležité prednášky. Nie vždy sa mi potom podarilo odchytiť prednášajúceho v chodbách hotela a osloviť ho s požiadavkou o zopakovanie toho čo prednášal – v krátkosti. Sprievodný program (večerný) nemal chybu. Bola aj zábava, dali sa nadviazať kontakty či už s prednášajúcimi alebo s účastníkmi kongresu. Účastníci aj organizátori boli veľmi príjemní a ústretoví. Manžel (nie správca) si z kongresu odniesol veľmi pozitívny zážitok a vraj aj množstvo informácií, ktoré potrebuje pri komunikácii so svojím správcom – je zástupcom vlastníkov. Vyjadril obrovskú spokojnosť.

Miroslava Korcová, DomaPro Správcovská, s.r.o., 958 03 Partizánske

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
HLAVNÍ PARTNERI
PARTNERI
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIALNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy