V mene celého tímu Združenia pre lepšiu správu sa chceme všetkým účastníkom, prednášateľom a partnerom, POĎAKOVAŤ za skvelú atmosféru počas celého kongresu. Vaše reakcie a referencie si veľmi vážime a podporujú nás v tom, čo pre lepšiu správu bytových domov na Slovensku robíme. Veľká vďaka patrí aj hotelu za perfektné služby.

ZBORNÍK PREDNÁŠOK KONGRESU LEPŠIA SPRÁVA 2018

 

Pozrite si video, v ktorom nájdeme vyjadrenie prednášajúcich účastníkov o kongrese.

 

Príjemná atmosféra zastrešovala programom naplnené tri dni kongresu v Jasnej.

Napísali ste o nás

Zúčastnila som sa kongresu Lepšia správa 2018 v Jasnej. Touto cestou Vám chcem srdečne poďakovať za príjemne strávené dni. Odniesla som si z kongresu podnetné informácie, ktoré nám pomôžu zefektívniť správu nájomných bytov vo vlastníctve obce. Získala som odpovede na otázky, ktoré sa týkajú nás obcí, ako jediných vlastníkov nájomných bytov a ktorých správu si vykonávame sami. Kongres bol zorganizovaný na vysoko profesionálnej úrovni.

Ing. Jana Matiašková, starostka obce Lazany


Som veľmi spokojná s mojim rozhodnutím zúčastniť sa tejto konferencie. Malo to skutočne vysokú organizačnú a profesionálnu úroveň. Vážne rozmýšľam o vstupe do Vášho združenia.

Ing. Banduričová Natália, SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov


ĎAKUJEM všetkým ktorí organizovali podľa mňa veľmi vydarený kongres. Prihlášku pošlem hneď ako mi rekonštruujú kanceláriu.

E-Byt správa domov s.r.o., Poprad

Prvý pohľad na program vzbudil hrôzu, ako sa to zvládne. Super boli vymyslené kratšie prednášané sekvencie. Organizácia super, prostredie, ubytovanie a hlavne strava na vysokej úrovni…. neužili sme si relaxačné aktivity kvôli bohatému zaujímavému programu, ktorý sme chceli v čo najširšej miere využiť a na ostatné neostával čas… ale to nie je podstatné. Kvitujem veľký prínos v orientácii (sa) v (pre mňa novej ) problematike správcovstva, katastra, legislatívy s tým spojenej… veľa podnetov dali aj vystúpenia zástupcov partnerských organizácií v oblasti ďalších postupov riešenia problematiky odpočtov, poistenia a pod. Vážim si zapojenie vysoko kvalitných lektorov pri riešení niekedy aj triviálnych sporov, problémov. Veľmi náročné bolo dva a pol dňové sedenie (keď sme chceli absolvovať čo najväčší, najširší okruh problematiky), avšak bolo to veľmi efektívne, neunavujúce a až na troj, štvormiestnosťové prelínajúce sa „dobré“ prednášky, to bolo OK.
Ďakujem za profesionálny prístup, kvalitu a vysokú odbornosť a hlavne možnosť odkomunikovať si niektoré úzko špecializované problém medzi štyrmi očami s odborníkom…
Zaujala ma možnosť využitia hodnotenia prednášajúcich priamo na alebo po prednáške a položenie otázky v priebehu prednášky, čo spravilo z prednášok kombináciu „povinného“ s „aktuálnym problémom z praxe“… Ďakujem

Ing. Gabriela Demčáková, Bytové družstvo Humenné

Spoločenstvo vlastníkov bytov Kukučín, so sídlom Tr.SNP č.9 v Košiciach, vyjadruje poďakovanie JUDr.Mgr.Marekovi Perdíkovi a jeho tímu, za jedinečnú úroveň kongresu. Ako predsedníčka 92,bytového spoločenstva od r.2001, ktorá sa po celé roky usilovala vzdelávať sa, priznávam, že nič podobné som neabsolvovala, a preto ešte raz vyjadrujem
p o k l o n u :
– prednášajúcim  tímu „Lepšia správa“
– ale tiež za organizačné zabezpečenie pre účastníkov kongresu.
Záverom konštatujem, že prvý interaktívny kongres  pre predsedov spoločenstiev a správcov bytových domov, splnil svoj  profesionálny účel a hodnotím ho vysoko pozitívne.

Kamila Lévayová, predseda SVB Kukučín v Košiciach

Ďakujem za vynikajúcu akciu v nádhernom prostredí našich hôr. Prednášky mali požadovanú kvalitu – vynikajúcu. Prednášajúci boli ochotní odpovedať na všetky otázky – aj mimo svojej prednášky, niekde mimo priestorov kongresovej sály. Témy prednášok a diskusií boli aktuálne a „horúce“. Zodpovedané boli na profesionálnej úrovni. Bola len veľká škoda, že sa človek nevedel rozdeliť do všetkých kongresových sál – v rovnakom čase prebiehali rovnako dôležité prednášky. Nie vždy sa mi potom podarilo odchytiť prednášajúceho v chodbách hotela a osloviť ho s požiadavkou o zopakovanie toho čo prednášal – v krátkosti. Sprievodný program (večerný) nemal chybu. Bola aj zábava, dali sa nadviazať kontakty či už s prednášajúcimi alebo s účastníkmi kongresu. Účastníci aj organizátori boli veľmi príjemní a ústretoví. Manžel (nie správca) si z kongresu odniesol veľmi pozitívny zážitok a vraj aj množstvo informácií, ktoré potrebuje pri komunikácii so svojím správcom – je zástupcom vlastníkov. Vyjadril obrovskú spokojnosť.

Miroslava Korcová, DomaPro Správcovská, s.r.o., 958 03 Partizánske

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
HLAVNÍ PARTNERI
PARTNERI
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIALNI PARTNERI
Viac nezobrazovať