Všetkým online účastníkom a diskutujúcim veľmi pekne ďakujeme za účasť na našom I. online kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020.

Na vašom názore nám naozaj záleží, a preto budeme vďační za každú spätnú väzbu, ktorú nám môžete zaslať na e-mail sovic@lepsiasprava.sk

Poďakovanie patrí aj našim partnerom Finlegal services s.r.o., UMYJEM TO SK s.r.o., Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., Generali Poisťovňa a. s., Československá obchodná banka, a.s., ista Slovakia, s.r.o. a I.MAR spol. s r.o., bez ktorých by sme online kongres nemohli uskutočniť.

Aký bol I. online kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020?

Keďže sme koncept nášho V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 museli na poslednú chvíľu zmeniť, vybrali sme si práve online formu, ktorá je pre všetkých bezpečná a prostredníctvom ktorej máte možnosť byť priamym účastníkom a vstupovať do jednotlivých tém a diskusií aj prostredníctvom vašej obrazovky.

Všetkým účastníkom online kongresu sa páčila myšlienka živého vysielania kongresu a spracovanie archívu s neobmedzeným prístupom. Takisto bola veľká spokojnosť s kvalitou programu, ktorý sme si pre vás za týchto okolností pripravili. A ktorá z tém vás zaujala najviac? Asi vás neprekvapí že stále najviac žiadanou a diskutovanou témou, ktorá našich účastníkov zaujíma je „Domový poriadok a ukladanie možných sankcií v praxi„. Ďalšou z tém, ktorá odzneli na našom online kongrese a ktorá nepochybne patrila medzi najdiskutovanejšie bol “Brainstorming o nových pravidlách rozpočítavania tepla a vyúčtovanie tepla”. Účastníkov takisto veľmi zaujalo aj diskusné fórum na tému ktorá momentálne hýbe svetom a to “Dopady koronakrízy na výkon správy, 2. vlna šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a legislatívne návrhy „de lege ferenda“”.

Mnohí z opýtaných sa vyjadrili, že program im vyhovoval a nechýbala im žiadna téma. Niektorí by sa však radi dozvedeli viac o revízií spoločných zariadení, prednášky odborných pracovníkov a ich poznatky z praxe a takisto o zelených technológiách pre bytové domy. Každá spätná väzba je nám prínosom, a preto sa určite budeme snažiť podobné témy zaradiť do programu nasledujúceho kongresu.

Na otázku ako vnímate aktivitu tvorby vlogov a iných videoformátov na poskytovanie informácií, nám 99% účastníkov potvrdilo, že práve takúto formu vnímajú ako veľmi pozitívny krok, a preto v týchto formátoch budeme určite pokračovať.

Účastníkov sme sa takisto pýtali aj na to, ktorej téme by malo podľa nich ZLSBD venovať viac pozornosti vo svojej činnosti. Mnohí by privítali prevetrať témy ako je predkladanie ročných vyúčtovaní, legislatívne zmeny súčasného nespravodlivého, ak nie až nelogického rozpočítavania tepla, či otázku ako získať dotácie na projekty telených technológií a novej koncepcii CZT.  

Poslednou otázkou ktorá nás v rámci dopytovania účastníkov zaujímala sa týkala vzorových dokumentov z produkcie ZLSBD, a to konkrétne “aký vzorový dokument by sme mali vypracovať najbližšie”. Dopytovaní nešetrili svojimi nápadmi a medzi najčastejšie odpovede patrili dokumenty, ako “Výzva vlastníkovi pre porušovanie domového poriadku, Registračný a skartačný poriadok pre SVB, Pravidlá rozpočítavania tepla, Zmluva o poskytovaní služieb (spoločenstvo-vlastník), Vzor pozvánky na zhromaždenie- schôdzu a zápisnice), Postup likvidácie SVB” a mnoho iných…

Všetkým účastníkom ktorí si našli čas vyplniť náš krátky dotazník chceme veľmi pekne poďakovať. Vaše odozvy sú pre nás veľkým prínosom. Všetky výstupy z dotazníkov sú pre nás naozaj dôležité pri organizovaní ďalších podujatí, a preto budeme vďační za každú ďalšiu spätnú väzbu, ktorú nám môžete posielať aj naďalej prostredníctvom emailov.

Zakúpením prístupu do videoarchívu z I. online kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 získate okrem neobmedzeného prístupu aj:

  • praktický manuál k písomnému hlasovaniu,
  • zľavu vo výške 50 eur od spoločnosti UMYJEM TO SK na dezinfekciu spoločných priestorov bytových domov
  • zaplatený poplatok za prístup do archívu bude členom pripísaný vo forme bytíkov do kreditov.

Čoskoro na našej podstránke pribudnú aj videá z kongresu a tiež videoarchív

Napísali ste o nás

V auguste 2020  stali sme sa členmi združenia ZLSBD a tak sme sa prvý krát mohli zúčastniť  online-kongresu lepšia správa 2020. Program kongresu bol pripravený na vysokej profesionálnej úrovni, s témami, ktoré robia vrásky na čele viacerým spoločenstvám. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, takže môžeme začať pracovať na ich vylepšovaní. Chcem Vám a všetkým prednášajúcim  vysloviť veľké poďakovanie  za odborné prednášky, diskusie a popriať Vám veľa zdravia, trpezlivosti a sily do ďalšej práce. (Marianna Rečlová, Bytové spoločenstvo domu č. 557, Žiar nad Hronom)

Chcem sa poďakovať za dnes ukončený kongres – za všetky informácie, rady, doporučenia, podporu, rada som Vás videla😊. Buďte zdraví!😷(Alžbeta Ivanová, ALTASpráva, s.r.o., Zvolen)

Vďaka za výborne pripravené a zrealizované školenia pre spoločenstvá. Ste pre nás dobrou zárukou, aby sme chod spoločenstva viedli k spokojnosti všetkých vlastníkov. Len keby boli za to poniektorí aj trošku vďační :D. Želám Vám veľa šťastia a pevného zdravia. (Kristína Beňová, SVB a NP, Harmanec, dom č. 6, Harmanec)

Robíte vynikajúcu prácu, vďaka.  Teším sa na ďalšiu spoluprácu. (Mgr. Ján Džurňák-Domová správa, Senec)

Ďakujem za takúto alternatívu kongresu. Niečo sme mali možnosť sledovať priamo, ale väčšinu príspevkov si asi pozrieme z archívu. Ak by sme mali ešte potom nejaké otázky, určite sa budeme pýtať. Je veľmi dobré mať možnosť konzultovať, keď nemáme celkom istotu. (Beáta Gordanová, Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Bytovka 173“, Prievidza)

Ďakujem aj ja za výborný zdroj informácií a práce pre správcov a spoločenstvá. (Boris Pecháň, SVBaNP „100“ Ľ. Zúbka 1,3,5,7, Bratislava)

Partneri kongresu

PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy