Podnety

Zavedenie cvičení protipožiarnej ochrany v bytových domoch

 • 302
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 7
 • 2 dni

Výmena, revízia a dovybavenie hydrantov a hasiacich prístrojov v bytových domoch správcom bytových domov aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • 251
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 4
 • 3 mesiace

Povinné vybavenie bytových domov protipožiarnymi dverami pri vstupe do pivničných spoločných priestorov

 • 236
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 5 mesiacov

Povinná montáž detektorov úniku (každého druhu) plynu v spoločných častiach, bytoch a nebytových priestoroch

 • 223
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 2
 • 4 mesiace

Povinná montáž detektorov dymu v spoločných častiach, bytoch a nebytových priestoroch

 • 156
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 4 mesiace

Zákonná možnosť vstupu osôb určených správcom pri rekonštrukcii bytu alebo nebytového priestoru

 • 194
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 5 mesiacov

Určenie správcu bytového domu ako účastníka stavebného konania pri rekonštrukciách bytov, nebytových priestorov a bytových domov

 • 190
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 3
 • 4 mesiace

Povinné pravidelné revízie plynových spotrebičov a elektroinštalácie v bytoch a nebytových priestoroch

 • 256
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 6
 • 2 dni

Povinná pasportizácia objektu (bytu, nebytového priestoru, bytového domu)

 • 287
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 3
 • 4 mesiace

Určenie revíznych správ ako povinnej prílohy zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru

 • 200
 • 5 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 6
 • 2 mesiace
Viac nezobrazovať
Lepšie správy