Podnety

Zavedenie cvičení protipožiarnej ochrany v bytových domoch

 • 548
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 9
 • 4 mesiace

Výmena, revízia a dovybavenie hydrantov a hasiacich prístrojov v bytových domoch správcom bytových domov aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • 477
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 4
 • 8 mesiacov

Povinné vybavenie bytových domov protipožiarnymi dverami pri vstupe do pivničných spoločných priestorov

 • 449
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 10 mesiacov

Povinná montáž detektorov úniku (každého druhu) plynu v spoločných častiach, bytoch a nebytových priestoroch

 • 480
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 2
 • 8 mesiacov

Povinná montáž detektorov dymu v spoločných častiach, bytoch a nebytových priestoroch

 • 319
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 8 mesiacov

Zákonná možnosť vstupu osôb určených správcom pri rekonštrukcii bytu alebo nebytového priestoru

 • 375
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 1
 • 9 mesiacov

Určenie správcu bytového domu ako účastníka stavebného konania pri rekonštrukciách bytov, nebytových priestorov a bytových domov

 • 395
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 3
 • 8 mesiacov

Povinné pravidelné revízie plynových spotrebičov a elektroinštalácie v bytoch a nebytových priestoroch

 • 736
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 6
 • 5 mesiacov

Povinná pasportizácia objektu (bytu, nebytového priestoru, bytového domu)

 • 647
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 3
 • 9 mesiacov

Určenie revíznych správ ako povinnej prílohy zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru

 • 381
 • 10 mesiacov
 • Marek Perdík
 • 6
 • 7 mesiacov
Viac nezobrazovať
Lepšie správy