E-shop

Ochranné rúška ZLSBD
8 €
Vzorový reklamačný poriadok
99 €
Časopis Zlepšovák správcu bytových domov
iba pre členov ZLSBD €
Vzorový domový poriadok pre členov ZLSBD
99 €
Vzorový domový poriadok pre nečlenov
169 €
Vzorová zmluva o spoločenstve
79 €
Vzorová zmluva o výkone správy
250 €
Skrátená verzia vzorovej zmluvy o výkone správy
199 €
Aktualizácia už zakúpenej zmluvy o spoločenstve a zmluvy o výkone správy k 1. 2. 2020
29 €
Vzorová mandátna zmluva
99 €
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (vyššia forma ochrany osobných údajov)
250 €
Záznam o spracovateľskej činnosti (základný dokument ochrany osobných údajov)
65 €
Vzorová mandátna zmluva pre nebytový fond
99 €
Nájomná zmluva a Dohoda o užívaní spoločnej časti
65 €
Vzorová dokumentácia k hlasovaniu
149 €
Publikácia „Praktikum správy bytových domov“
45 €
Praktický manuál ochrany osobných údajov
35 €
Publikácia „4 elementy zdravého bytového domu“
35 €
Tričko „BYT či neBYT“
10 €
Tričko „Nesú sa lepšie správy“
10 €
ZLSBD ponožky – pánske
5 €
ZLSBD ponožky – dámske
5 €
Viac nezobrazovať
Lepšie správy