E-shop

Vzorový domový poriadok pre členov ZLSBD
99 €
Vzorový domový poriadok pre nečlenov
169 €
Vzorová zmluva o spoločenstve
79 €
Vzorová zmluva o výkone správy
250 €
Aktualizácia už zakúpenej zmluvy o spoločenstve a zmluvy o výkone správy k 1. 2. 2020
29 €
Posúdenie vplyvu
250 €
Záznam o spracovateľskej činnosti
65 €
Nájomná zmluva a Dohoda o užívaní spoločnej časti
65 €
Vzorová dokumentácia k hlasovaniu
149 €
Publikácia „Praktikum správy bytových domov“
45 €
Praktický manuál ochrany osobných údajov
35 €
Publikácia „4 elementy zdravého bytového domu“
35 €
Tričko „BYT či neBYT“
10 €
Tričko „Nesú sa lepšie správy“
10 €
Časopis Zlepšovák správcu bytových domov
pre členov 0 €
Viac nezobrazovať