E-shop

Vzorový domový poriadok
99 €
Publikácia „Praktikum správy bytových domov“
45 €
Vzorová dokumentácia k hlasovaniu
149 €
Predplatné časopisu Zlepšovák správcu bytových domov
45 €
Publikácia „4 elementy zdravého bytového domu“
35 €
Nájomná zmluva a Dohoda o užívaní spoločnej časti
65 €
Vzorová zmluva o výkone správy
250 €
Vzorová zmluva o spoločenstve
79 €
Praktický manuál ochrany osobných údajov
35 €
Viac nezobrazovať