E-shop

Vzorový domový poriadok
99 €
Záznam o spracovateľskej činnosti
65 €
Posúdenie vplyvu
250 €
Publikácia „Praktikum správy bytových domov“
45 €
Vzorová dokumentácia k hlasovaniu
149 €
Časopis Zlepšovák správcu bytových domov
pre členov 0 €
Publikácia „4 elementy zdravého bytového domu“
35 €
Nájomná zmluva a Dohoda o užívaní spoločnej časti
65 €
Vzorová zmluva o výkone správy
250 €
Vzorová zmluva o spoločenstve
79 €
Praktický manuál ochrany osobných údajov
35 €
Viac nezobrazovať