Žiadosť vlastníka o elektronické hlasovanie a elektronické doručovanie

V súvislosti s požiadavkami dnešnej doby, kedy je komplikované zastihnúť vlastníka s poštovou zásielkou, vám prinášame vzorovú žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou formou. Súčasťou dokumentu je tiež požiadavka vlastníka na zaevidovanie overenej e-mailovej adresy, umožňujúcej presne identifikovať totožnosť komunikujúcej osoby a z ktorej je možné vykonávať hlasovacie právo elektronickou formou, v súlade s ust. § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

  1. Vzorový dokument je k dispozícií zvlášť pre správcu a zvlášť pre spoločenstvo vlastníkov bytov a NP
  2. Zasielaný je v elektronickej editovateľnej podobe (vo worde), ale aj vo formáte PDF.

Členovia ZLSBD si môžu tento vzorový dokument zakúpiť za „bytíky

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy