Žiadosť vlastníka o elektronické hlasovanie a elektronické doručovanie

V súvislosti s požiadavkami dnešnej doby, kedy je komplikované zastihnúť vlastníka s poštovou zásielkou, vám prinášame vzorovú žiadosť vlastníka o zasielanie dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou formou. Súčasťou dokumentu je tiež požiadavka vlastníka na zaevidovanie overenej e-mailovej adresy, umožňujúcej presne identifikovať totožnosť komunikujúcej osoby a z ktorej je možné vykonávať hlasovacie právo elektronickou formou, v súlade s ust. § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

  1. Vzorový dokument je k dispozícií zvlášť pre správcu a zvlášť pre spoločenstvo vlastníkov bytov a NP
  2. Zasielaný je v elektronickej editovateľnej podobe (vo worde), ale aj vo formáte PDF.

Tento dokument si môžu zakúpiť iba členovia ZLSBD (aj za „bytíky“).

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy