Vymáhanie nedoplatkov, dobrovoľné dražby, právne poradenstvo

Finlegal services s.r.o.

dražby, vymáhanie nedoplatkov a právne služby
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava
Štúrova 27, 040 01 Košice


e-mail: finlegal@finlegal.sk
tel.: 0918 628 240
www.finlegal.sk

Správca konkurznej podstaty - JUDr. Mgr. Marek Perdík

K. Mikszátha 268/62, 979 01  Rimavská Sobota


e-mail: skperdik@skperdik.sk
tel. č.: 0918 628 240

Asociácia vlastníkov bytov

Fedinova 4, 851 01 Bratislava


e-mail: asociacia@avb.sk
tel: 0903 216 475
www.avb.sk

EPI – ekonomický a právny systém

Líder na trhu ekonomických a právnych informácií od Poradcu podnikateľa.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina


e-mail: sramkova@epi.sk
tel.:+ 421 905 510 430
www.epi.sk

Viac nezobrazovať
Lepšie správy