Vymáhanie nedoplatkov, dobrovoľné dražby, právne poradenstvo

Finlegal services s.r.o.

dražby, vymáhanie nedoplatkov a právne služby
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava
Štúrova 27, 040 01 Košice


e-mail: finlegal@finlegal.sk
tel.: 0918 628 240
www.finlegal.sk

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava


e-mail: office@wolterskluwer.sk knihy: +421 2 58 10 20 17 časopisy: +421 2 58 10 20 31 ASPI: +421 2 58 10 20 14 ASPI hotline: +421 2 58 10 20 20 www.wolterskluwer.sk

Asociácia vlastníkov bytov

Fedinova 4, 851 01 Bratislava


e-mail: asociacia@avb.sk
tel: 0903 216 475
www.avb.sk

Viac nezobrazovať