4 elementy zdravého bytového domu

Za významnej pomoci partnerov ZLSBD a odborníkov z rôznych sfér sme sa rozhodli spracovať publikáciu s názvom vystihujúcim všetky atribúty zdravia a bezpečnosti bytového domu.

So štyrmi elementami života sa stretávame dennodenne. Vzduch, oheň, voda a zem. Ako však súvisia štyri elementy života s bytovým domom a výkonom správy? 

  • VZDUCH – aj v bytovom dome ho všetci dýchame, ale môžeme však dýchať zdravší vzduch ako ten, ktorý sa k nám dostane otvoreným oknom?
  • OHEŇ – nebezpečenstvo požiaru sa týka aj bytových domov. Čo zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiaru v bytovom dome a ako postupovať ak už v dome horí?
  • VODA – kanalizačné potrubia sú súčasťou každého bytového domu a ak o ne nie je správne postarané, voda, ktorá vám priteká do domácnosti môže byť nielen zdravotne závadná, ale pre váš život dokonca nebezpečná.
  • ZEM –  počuli ste už o komunitnom kompostovaní či zelených strechách a stenách, ktoré môžu poslúžiť aj namiesto klimatizácie? 

Nielen o tomto ale aj o mnohých ďalších zaujímavostiach sa už dočítate v publikácií „4 elementy zdravého bytového domu“, po ktorej prečítaní sa na bytový dom už nebudete pozerať tak ako doteraz.

Na tvorbe publikácie sa podielali

Viac nezobrazovať
Lepšie správy